Az általános szerződési feltételek – avagy a híres apróbetűs rész

Egy középkorú férfi egy asztalnál gondolkozva szerződést olvas.

Sokan az "apró betűs résznek" nevezik egy szerződés olyan részeit, amelyekre számukra később derül fény. 

Alapszabály szerint a szerződések úgy jönnek létre, hogy a felek tárgyalásaik során közösen kialakítják a jogügylet feltételrendszerét, majd elfogadják azokat. Ekkor beszélünk szerződést létrehozó konszenzusról, amely nélkül szerződés nem létezhet.Általános szerződés az, amikor az egyik fél bizonyos feltételeket egyoldalúan, előre meghatároz. Egyoldalúnak nevezzük azt a feltételt, amelynek kialakításában rajta kívül más nem vesz részt, ez előre akkor van meghatározva, ha már a felek tárgyalása előtt ez a megkötés létezik. Ilyen feltételekre annak van szüksége, aki számos ugyanolyan szerződést köt, mivel ezeket az általános feltételeket a későbbiek szerint minden megkötött szerződés részévé teheti anélkül, hogy az egyébként a szerződéskötésre vonatkozó szabályok szerint valamennyi kikötést külön megtárgyaljanak.A másik előnye a jogintézménynek, hogy egy bonyolult szolgáltatási fajtánál részletekbe menően lehet szabályozni a szolgáltatással kapcsolatos, fontosnak ítélt dolgokat. Az általános szerződési feltétel csak akkor válik a felek közötti szerződés részévé, ha lehetővé tették annak megismerését a másik fél számára is, és ő az általános szerződési feltételeket ugyanúgy elfogadta, mint a konkrét szerződést.A gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy a szerződő egy, csak a lényeget tartalmazó, rövid szerződést ír alá. Ez tartalmazza a felek megnevezését, az igénybe vett szolgáltatást, annak árát és időtartamát. A szerződésnek vagy mellékletének tájékoztatást kell tartalmaznia arról, hogy egyebekben az általános szerződési feltétel szabályai irányadóak. E mellett az általános szerződési feltételt bizonyítható módon át kell adni vagy meg kell jelölni, közzé lehet tenni internetes honlapon, át lehet adni füzet formájában is. Amennyiben az ügyfél bizonyítja, hogy részére az általános szerződési feltétel megismerését nem tették lehetővé, akkor annak szabályai nem kötelezőek rá.Az általános szerződési feltételt el lehet fogadni szóban, írásban és ráutaló magatartással is, bár leginkább csak az utolsó kettő kerül alkalmazásra. Az írásban elfogadásra kerülő általános feltételről az előbbiekben volt szó, ennél érdekesebb a ráutaló magatartással való szerződéskötés. Amikor például tömegközlekedésben veszünk részt, az utazásra vonatkozó szerződésünket azzal a ráutaló magatartással kötjük meg, hogy felszállunk a járműre. Ugyanekkor elfogadjuk a szolgáltató általános szerződési feltételeit is. Nyilvánvaló, hogy ebben a kiragadott példában a delikvensnek esélye sincs, hogy részletekbe menően tanulmányozhassa a szerződési feltételeket, mielőtt az utazásba belekezdene, de a jogbiztonság miatt ilyenkor vélelmeznünk kell, hogy teljesen tisztában van az általános szerződési feltétel szabályaival. Például ezért lehetséges, hogy az ellenőrök pótdíjakat szedjenek be. Ha ilyenkor bírósági eljárásra kerül sor, akkor a szolgáltató általános szerződési feltételeit kell vizsgálni.Összességében elmondható, az általános szerződési feltételek ugyanúgy a szerződés részei, nem ismerete jogi felelősség alól nem mentesít. Éppen ezért nem szabad úgy szerződést kötnünk vagy általános szerződési feltételt elfogadnunk, hogy annak tartalmát nem ismerjük. Hiába hangzik el szóban bármilyen tájékoztatás, ha egyébként a szerződésben vagy az általános szerződési feltételben eltérő dolgok szerepelnek, később nagyon nehéz a megtévesztést bizonyítani.Jó tanács, hogy bármikor nyugodtan kérjük el a szerződési feltételeket, mindig van idő ezeket elolvasni. Ráadásul a rendszerint bonyolultabb, hosszabb terjedelmű feltételeket alkalmazó bankok, biztosítók, közszolgáltatók az interneten is közzéteszik ezeket, így könnyebb hozzá jutni az ilyen anyagokhoz, és átböngészni minden sorukat.Azokról a szerződési feltételekről, amelyek az adott szolgáltatásfajtában az általánosan elfogadottól eltérnek, külön tájékoztatót is kell adni a szolgáltatónak. Probléma esetén neki kell bizonyítania, hogy ezt a tájékoztatást megadta. A gyakorlatban ez úgy történik, hogy ilyenkor egy külön papírt kell aláírni, mely a feltételeket tartalmazza. Az általánostól eltérő feltétel lehet a felmondási jog korlátozása vagy kizárása, illetőleg az, a bizonyos esetekben szívesen alkalmazott kikötés, hogy az egyébként határozott időre kötött szerződés automatikusan meghosszabbításra kerül, ha az ügyfél azt továbbra is igénybe veszi. Ha az ilyen feltételek külön tájékoztatása nem történik meg, akkor azok semmissé válnak, tehát a szerződéses kapcsolatban nem kell alkalmazni őket.Nem árt tehát nagyon észnél lenni például egy bankkölcsön vagy akár egy kábelszolgáltatás kiválasztásakor, mivel az olcsóbb árat néha elég egyoldalú szerződési feltétel teszi mégis kedvezőtlenné.Dr. Vizi András