Indulnak a devizaperek – de mit is jelent ez pontosan? (II. rész)

Egy fa mérleghinta egyik oldalán egy százalék, másikon egy piros ház.

Azok a pénzügyi intézmények, melyek a közöttük és a fogyasztók között létrejött kölcsön-, hitel-, vagy lízingszerződésekben a kamatemelés, a költségemelés, illetve a díjemelés vonatkozásában lehetővé tették a szerződések egyoldalú módosítását, ám azok nem felelnek meg a közelmúltban hatályba lépett törvény által meghatározott alapvető elveknek, most peres eljárás során bizonyíthatják, hogy az általuk alkalmazott kikötések tisztességesek és jogszerűek volt.

Az eljárásokat a pénzügyi intézményeknek a Magyar Állammal szemben kellett megindítani. A per alapvetően a polgári peres eljárás szabályai szerint zajlik, ám a törvény által eszközölt módosításokat figyelembe kell venni.

A törvény értelmében a pénzügyi intézményeknek a deviza alapú szerződések esetén a törvény hatálybalépésétől, vagyis 2014. július 26. napjától számított 30 nap állt rendelkezésre a keresetlevelek előterjesztésére, míg forint alapú szerződések esetén ez a határidő 120 nap.

Az ügyeket a Fővárosi Törvényszék tárgyalja, aki a kereseteket 30 napon belül bírálja el. A bíróság kizárólag abban a kérdésben hoz döntést, hogy a pénzügyi intézmény által tisztességesnek tartott szerződéses kikötés megfelel-e a törvényi előírásoknak.

Abban az esetben, ha a bíróság által hozott ítélettel valamelyik fél nincs megelégedve, lehetősége van az ellen fellebbezést, illetőleg ha a másodfokon születne rá nézve kedvezőtlen döntés, felülvizsgálati kérelmet benyújtani.

Mindhárom fokon lefolytatott eljárás közös jellemzője, hogy a törvény igen szigorúan határozza meg azokat a határidőket, melyeket a bíróságoknak egy-egy kérelem elbírálása, eljárási cselekmény lefolytatása során be kell tartani. A határidők meglehetősen rövidek, a megszokott eljárásokban alkalmazottaknak csupán töredéke: így például 1 órás határidővel is találkozhatunk a törvényben.

A jogalkotók gondoltak a már folyamatban lévő peres eljárásokra is a jogszabály megalkotása során: a törvény kimondja, hogy a külön jogszabályban meghatározott intézkedésig, de legkésőbb 2014. december 31. napjáig hivatalból fel kell függeszteni – meghatározott kivételekkel – azokat a peres eljárásokat, amelyeknek a tárgya részben vagy egészben a törvény hatálya alá eső szerződéses kikötés, függetlenül attól, hogy azt az eljárást az adós, a fogyasztó kezdeményezte-e, vagy egy ilyen kikötésre alapozott követelés érvényesítése iránt a pénzügyi intézmény indított eljárást.

A törvény a kölcsönszerződésen alapuló követelések behajtása iránt folyamatban lévő végrehajtási eljárásokra nézve is tartalmaz rendelkezéseket, melyek értelmében a külön törvény által meghatározott időpontig – jogszabály által nevesített kivételekkel – eljárási cselekmény, intézkedés nem foganatosítható, a felek és egyéb érdekeltek által tett nyilatkozatok hatálytalanok, a meghatározott időpontig minden határidő megszakad, és majd csak azt követően indul újra.

A törvény tehát alapjaiban teszi kérdésessé a pénzügyi intézmények által az elmúlt évek során tanúsított magatartás jogszerűségét, melyek felett ítélet hozatala most a bíróság feladata. A törvény által meghatározott határidőknek köszönhetően remélhetőleg hamarosan sor kerül a felmerült kérdések jogerős lezárására.