Illegális szemétlerakás. Tudta, hogy börtön jár érte?

Januártól szigorodnak a szemeteléssel és szemétlerakással kapcsolatos szabályok. Az új szabályozás célja az, hogy a hulladéklerakás szankcióit az arányosság elve mentén úgy alakítsa át, hogy tettenérés esetén elrettentő hatása is legyen. Abban az esetben pedig, ha tettenérés nem valósul meg, vélelmek felállításával az ingatlan tulajdonos felelősségét állapítja meg a jog. Ezzel is ösztönözve azt, hogy az eddigieknél hatékonyabb legyen a jelenség felszámolása a hulladékokkal kapcsolatos jogellenes magatartások minden területén, így a bejelentési kötelezettségek elmulasztásától, az illegális hulladéklerakáson át egészen a közterületi szemetelésig.

A közforgalom céljait szolgáló épület, vagy a közforgalmú közlekedési eszközön történő szemetelés mellett a közterület beszennyezése is szabálysértésnek minősül. Eddig is szabálysértés volt, ha valaki települési hulladékot a közterületen engedély nélkül rakott le, vagy nem a kijelölt lerakóhelyen helyezett el, de az új szabályozás értelmében egyes esetekben már börtönbüntetés is járhat érte.

A Büntető Törvénykönyv folyamatban lévő módosítása értelmében az, aki hatóság által nem engedélyezett helyen az emberi élet, testi épség, egészség, a föld, a víz, a levegő vagy azok összetevői, illetve élőszervezet egyedének veszélyeztetésére alkalmas, azaz veszélyes hulladékot vagy jelentős mennyiségű hulladékot helyez el, három évig terjedő szabadságvesztéssel lesz büntethető.

A szabálysértési, büntetőjogi felelősség mellett a hulladék illegális elhelyezése alapvetően közigazgatási szankcióval sújtandó magatartási körbe kerül. Az objektív szankciórendszertől azt várja a törvényalkotó, hogy azonnali visszatartó erővel rendelkezik, elrettentő hatással bír majd.

Tilos a hulladékot felhalmozni, a gyűjtés, a szállítás, a kezelés szabályaitól eltérő módon elhagyni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni és kezelni. Hulladék tulajdonjogát másra átruházni csak jogszabály szerinti feltételekkel lehet. A feltételeknek nem megfelelő hulladék-átadás, átruházás nem eredményez tulajdonváltozást. A hulladék eredeti tulajdonosa és az átvevő birtokos egyetemlegesen felelnek majd a hulladék kezelésért.

Fontos, hogy a hulladék tulajdonjogával felhagyni nem lehet. Azaz attól függetlenül, hogy valaki azt éppen amiatt rakja le nem megengedett módon és helyen, hogy attól megszabaduljon, jogi értelemben a tulajdonos ő marad ilyen esetekben.

A szigorodó szabályozás ellenőrzése több szerv hatáskörébe tartozik. Így a hulladékgazdálkodási hatóság még a magáningatlanra történő belépésre is jogosult lesz. A hulladékgazdálkodási hatóság   nem csak magánszemélyekkel, de cégekkel, más jogi személyekkel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel szemben is intézkedhet, bírságot szabhat ki. Az intézkedések között a vállalkozás tevékenységének felfüggesztése, megtiltása is szerepelhet!

Fontos, hogy a szigorodó szabályok mellé az ellenőrzési lehetőségek is bővülnek! Így például a közútkezelő jogszerűen alkalmazhat kamerás megfigyelést a szemétlerakás ellenőrzésére.

Bejegyzés adatai

dr. Gombolai Éva fényképe

Szerző: dr. Gombolai Éva

jogtanácsos

Jogi tanulmányait az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, illetve az Europa Universität Viadrinán (Frankfurt) végezte. Minisztériumi gyakorlatot követően ügyvédi irodában helyezkedett el, majd a D.A.S. Jogvédelmi Biztosítónál folytatta jogi pályafutását, ahol jelenleg is dolgozik peres- és médiaszakértőként. Munkajogi szakjogász tanulmányai mellett szenvedélye a nyelvtanulás, a cross core és a jóga.

Jogi problémája van?
Ilyen és hasonló esetekben is segít a D.A.S.

Kérjen
visszahívást!

A cikk utolsó frissítésének időpontja: ( 1 hónapja )

Előfordulhat, hogy a jogi háttér vagy a piaci helyzet megváltozása miatt a cikkben közölt információk már nem időszerűek. Az információk pontosságáért és hasznosságáért mindent megteszünk, de tartalmukért és felhasználásukért következményeiért felelősséget nem vállalunk.

Aktuális információkért vegye fel velünk a kapcsolatot!