Házi karantén alóli felmentési kérelem – ki jogosult dönteni?

A Kormány korábbi döntése alapján a külföldről hazatérő magyar állampolgárokkal szemben járványügyi felügyeletet rendelnek el 14 napos időtartamra az illetékes járási hivatalok, amennyiben betegség gyanúja nem merül fel. Vannak azonban olyan élethelyzetek, amikor az érintett személynek szüksége lenne elhagyni az otthonát, kvázi megszegve ezzel a házi karantén szabályait. Vajon ki jogosult felmentést adni a járványügyi felügyelet alól?

Az egészség és élet megóvása, valamint a nemzetgazdaság helyreállítása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről szóló 81/2020. (IV.1.) Korm. rendelet értelmében a személyforgalomban külföldről érkező magyar állampolgárok az egészségügyi vizsgálatuk eredményei alapján kijelölt karanténban vagy hatósági házi karanténban kerülnek elhelyezésre.

Hatósági házi karantén esetén az érintett személyeket a járványügyi hatóság nyilvántartásba veszi.

A kormányrendelet 4.§-a értelmében a hatósági házi karantén elrendelése alól felmentést adhat különös méltánylást érdemlő esetben a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes.

E körben szükséges kiemelni, hogy ez a jogkör a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettest kizárólag abban az esetben illeti meg, ha az érintett személy vonatkozásában az illetékes járási hivatal még nem rendelte el határozatával a járványügyi megfigyelését.  Határozat hiányában méltányossági kérelem terjeszthető elő a rendőrfőkapitány-helyettes részére a beutazás megengedése végett. A kérelem kizárólag elektronikusan, az In Nova portálon keresztül küldhető meg.

A határozat formájában elrendelt járványügyi megfigyelést a rendőrfőkapitány- helyettes nem jogosult felülbírálni, a döntést módosítani.

Ebben az esetben a kérelmező a határozatot hozó szervhez fordulhat írásban, mely kérelemben meg kell jelölnie a különös méltánylást érdemlő élethelyzet részleteit, mellékelve az azt alátámasztó dokumentumokat. A kérelem az e-papír rendszeren keresztül, ügyfélkapu regisztrációval megküldhető.

A járási hivatal határozat formájában soron kívül dönt a kérelemmel kapcsolatban.