Gyermektartás nagykorúak esetén

Egy lány hason fekve tanul.

Elkezdődött az iskolai év és sokan most kezdik az egyetemi, főiskolai éveket, míg mások, akiknek nem sikerült a felvételi, első munkahelyükön tapasztalják meg a munkás élet szépségeit, vagy éppen egy tanfolyamon próbálnak szakmát szerezni a felsőoktatás helyett.

Sajátos helyzeteket teremthetnek fenti események a gyermektartás megfizeté-
se szempontjából.A jelenlegi szabályozás szerint az a nagykorú, munkaképes gyermek is jogosult tartásra, aki magát – önhibáján kívül – eltartani nem tudja, az életpályára felkészítő szükséges – nappali tagozatos – tanulmányai folytatása érdekében rászorul, és akinek tartásra kötelezhető házastársa vagy bejegyzett élettársa sincs.Az a nagykorú gyermek tehát, aki a középiskola után tovább tanul, a jelenlegi szabályok szerint jogosult arra, hogy a szülei eltartsák, így különélő szülőjétől gyermektartásdíjra jogosult. Ha valakit nem vettek fel az általa megjelölt egyik felsőoktatási képzésre sem, és elkezd valamilyen felsőfokú tanfolyamot, akkor szintén jogosult lesz a gyermektartásra. A következő évben azonban az új Polgári Törvénykönyv már új szabályokat hoz.Az új jogszabály szerint az alap- és mesterképzés idejére jár majd a tartás, mert ezeket olyan tanulmányoknak tekinti a jogszabály, amely az önálló életpálya megkezdéséhez szükséges, de a szakirányú továbbképzés már nem tartozik ide. Emellett elismeri a jogszabály valamennyi felsőfokú szakképzésnek minősülő képzést, és tanfolyamot, azaz az OKJ-s képzéseket is. Fontos tudni, hogy a gyermek külföldön végzett felsőfokú tanulmányai idejére is jár a tartás, kivéve, ha igen magas ösztöndíjat kap, amiből képes eltartani magát.Ma már az is gyakori eset, hogy a gyerekek inkább a tanulást választják a munka helyett, és egymásra halmozzák az egyes képzéseket, így a tanulás akár 27-28-30 éves korig is kitolódik. Szintén új szabály, hogy a tartás a gyermeket maximum 25 éves koráig illeti meg, ezt követően a szülő csak rendkívül indokolt esetben lesz tartásra kötelezhető. Az, hogy mik lesznek ezek a rendkívül indokolt esetek, a bírósági gyakorlat fogja kimunkálni.Sok különélő szülőnek jelentett problémát az is, hogy igazából nem is volt hivatalos tudomása arról, hogy gyermeke továbbtanul, vagy éppen dolgozik, passzív féléven van. Az új jogszabály két szabállyal is rendezi ezt a kérdést. Egyrészt kimondja, hogy a nagykorú gyermek érdemtelen a tartásra, ha a tartásra kötelezettel kellő indok nélkül nem tart kapcsolatot, azaz az a szülő, akivel gyermeke egyáltalán nem tart kapcsolatot, nem lesz tartásra kötelezett. A jogszabály továbbá előírja a tanintézményeknek, hogy a szülő kérésére is kiadjanak igazolást a hallgatói jogviszonnyal kapcsolatban, így nem csak a gyermektől függ, hogy ad-e információt vagy sem, a szülő közvetlenül az oktatási intézménytől kérhet információt.A jogszabály azt is pontosítja, hogy mely esetben nem kell gyermektartást fizetni. Nem terheli fizetési kötelezettség a különélő szülőt, ha a gyermek a tartásra érdemtelen, ha a gyermek tanulmányi- és vizsgakötelezettségének rendszeresen, önhibájából nem tesz eleget; ha ezáltal a szülő saját szükséges tartását vagy másik, még kiskorú gyermekének tartását veszélyeztetné, ha a nagykorú gyermek kellő indok nélkül nem tart kapcsolatot a szülővel.