Változások az iskolákban

Egy kisfiú iskolatáskával, akit anyukája vezet át a zebrán.

Tavaly szeptembertől a köznevelési törvény szabályozza az iskolákat érintő kérdésköröket. Az új törvény alapján január 1-jétől kerültek a települési önkormányzatok által fenntartott köznevelési intézmények állami kézbe. 

Az oktatás szakmai irányítását ennek eredményeként átveszi a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. A pedagógusok bérfinanszírozása, az őket érintő munkajogi kérdéseik, a pedagógiai munka szervezése, ellenőrzése, a minőségirányítás, illetve a taneszköz-ellátás mind állami feladat lesz. Az épületek működési-, illetve a technikai személyzet foglalkoztatási kérdései az ő munkabérük, illetve a rájuk vonatkozó munkajogi kérdések pedig önkormányzati határkörben maradnak.Az új törvény értelmében az óvodák és az iskolák húsz százalékkal eltérhetnek a törvényben meghatározott maximális osztálylétszámtól. Ez azt jelenti, hogy az általános iskolákban 27 helyett, legfeljebb 32 fős osztályok indulhatnak. Tavaly szeptemberétől kezdődően, felmenő rendszerben, az 1.-5.-9. évfolyamosoknak kötelező a mindennapi testnevelés bevezetése. Ha a mindennapos testnevelés feltételei egy intézményben nem adottak, akkor hetente egyszer legfeljebb két testnevelésórát összevonva lehet megtartani.Az új köznevelési törvény szerint ez évtől a gyermek abban az évben válik tankötelessé, amelynek augusztus 31. napjáig a 6. életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben. Az iskolaérettséget az óvoda igazolja le, de amennyiben kétség merülne fel ebben a kérdésben, nevelési tanácsadáson, illetve szakértői és rehabilitációs bizottság általi vizsgálaton kell részt vennie a gyermeknek. Ha azonban a tanácsadó vagy bizottság úgy ítéli meg, hogy a gyermeknek meg kell kezdenie a tanulmányait valamely közoktatási intézményben, még a szülő akarata ellenére is így kell történnie.Az a gyermek, akinél a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig maradhat az óvodában, és ezt követően válik tankötelessé. Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a kormányhivatal a szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek 6 éves kor előtt kezdje meg tankötelezettségének teljesítését.A tankötelezettség befejeződésére vonatkozó új szabály szerint, a tankötelezettség a 16. életév betöltését követő napon megszűnik.Kötelező lesz ősztől felmenő rendszerben az első és az ötödik évfolyamon a hittan és az erkölcstan tartárgyak közül választani.Köznevelési Híd-programok indulnak, amelynek célja azon gyermekek nevelése, tanítása, akik nem jutottak be a középiskolába, illetve, akik az általános iskolát sem tudják befejezni. Őket sajátos tanítási módszerrel segítik, hogy a társadalom hasznos tagjaivá váljanak.Szeptembertől megváltoznak az ingyenes tankönyvek igénylésének feltételei. A köznevelési törvény 46. § (5) bekezdése rendelkezik arról, hogy 2013. szeptember 1-jétől az elsőtől a nyolcadik évfolyamig, továbbá a nemzetiségi nevelés-oktatásban és a gyógypedagógiai nevelés-oktatásban az állam biztosítja, hogy a tanuló számára a tankönyvek térítésmentesen álljanak rendelkezésre azzal, hogy a térítésmentes tankönyvellátást első alkalommal az első évfolyamra beiratkozott minden tanuló számára, ezt követően felmenő rendszerben kell biztosítani. E mellett az állam a tankönyvtörvény 8. § (4) bekezdés alapján továbbra is biztosítja rászorultsági alapon az ingyenes tankönyvellátást a köznevelési törvény ezen rendelkezése által még nem érintett évfolyamokon.