Fű, fű, parlagfű…

Egy közeli kép a parlagfűről, háttérben az ég felhőkkel.

Az augusztus az allergiások "fekete hónapja". Ekkor tájt tetőzik ugyanis az egyik legtöbb allergiás reakciót hordozó növény virágzása.

Ez a parlagfű. Nem véletlen, hogy a jogalkotó a parlagfű elleni védekezésre külön jogszabályt alkotott, mely több kötelezettséget is előír az ingatlantulajdonosok, birtokosok számára. Ezekről a szabályokról, és be nem tartásuk jogkövetkezményeiről adunk most tájékoztatást.A törvény a mindenkori földhasználó kötelezettségeként írja elő a parlagfű-mentesítést egy adott ingatlanon. A földhasználónak minden év június 30. napjáig kell az ingatlanon a parlagfű virágzását megakadályozni, azaz a parlagfüvet lekaszálni, és ezt követően ezt az állapotot folyamatosan fenntartani. A parlagfű szezon október végén zárul, így a földtulajdonosnak, földhasználónak ezen hónap végéig kell arról gondoskodnia, hogy a parlagfű virágzását megakadályozza. Ezek alapján tehát nem elegendő az, hogy június 30. napjáig lekaszáltuk a szennyezett földterületet, hanem ezt a "tiszta", parlagfű-mentes állapotot mindvégig meg kell őrizni. Ennek különösen nagy jelentősége van a csapadékos időszakban.Az illetékes hatóság folyamatosan ellenőrzi a fenti kötelezettség betartását. Külterületen a növényvédelmi hatóság, míg belterületen az illetékes jegyző hivatott az ellenőrzésre. Abban az esetben, ha a parlagfű szezon időszakában a földterület parlagfűvel szennyezett,a tulajdonos, a földhasználó nemcsak a kiszabott bírság összegének, hanem a kényszerkaszálás költségeinek megfizetésére is kötelezhető. Ugyanis a parlagfűvel fertőzött terület közérdekű védekezés indokán hatóságilag lekaszálható, melynek a költsége a jogszabály alapján a kötelezettre terhelhető. A bírság mértéke attól függ (húszezer forinttól akár kétmillió forintra is rúghat), hogy a parlagfű bel-, vagy külterületen helyezkedett el, illetve, hogy mekkora földterületet szennyezett. Így lehetséges az, hogy súlyos, akár a bírsággal együtt milliós nagyságrendű összeg is sújthatja a kötelezettségét megszegő személyeket. Figyelem! Mind a bírság, mind pedig a kényszer kaszálás költsége az APEH útján, adók módjára behajtható.A parlagfű mentesítés nemcsak a termőföld tulajdonosokat, hanem a kistelek, vagy kertes ház tulajdonosokat is ugyanúgy terheli. Az ok és a szabályozás keménysége egyértelműen indokolt akkor, amikor arról beszélünk, hogy a parlagfűre allergiás megbetegedések száma – a felmérések szerint – immáron eléri a kétmilliós nagyságot. Ezért mindenképpen próbáljuk meg megelőzni mind a megbetegedettek, mind a saját érdekünkben a parlagfű elterjedését.