Fokozottabb ellenőrzések az utakon

Egy rendőrautó halad az úton.

Az utóbbi napokban több sajtóforrásból értesülhettünk arról, hogy 2009. február 1. napjától a hatóságok a közúti ellenőrzések során fokozottabb figyelmet fordítanak a kötelező gépjármű felelősségbiztosítási szerződések ellenőrzésére.

Hogy mi igaz a hírből? Milyen következményekkel járhat az érvényes felelősségbiztosítás hiánya? Ennek jártunk utána…Több olyan hírt hallhattunk arról, hogy 2009. február 1. napjától a közúti közlekedés során fokozottabban ellenőrzik az érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosításainkat. Függetlenül attól, hogy a fokozottabb ellenőrzésre milyen okból kerül sor, tudnunk kell, hogy az érvényes felelősségbiztosításunk igazolása ugyanúgy alapkövetelmény a közúti ellenőrzés során, mint a forgalmi engedély bemutatása. Azaz annak hiánya szabálysértési eljárást, és végső soron a gépjárművünk forgalomból való kivonását vonhatja maga után. Az ellenőrzés során a járművezető köteles – több dokumentum mellett – a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást igazoló okiratot is bemutatni. Ennek bizonyítása történhet a biztosítási kötvény és a vonatkozó biztosítási díj befizetését igazoló csekkel (bizonylattal), valamint a biztosító társaság által kiállított igazolással is.Abban az esetben, ha a közúti ellenőrzés során a járművezető nem tudja a fenti okiratok egyikét bemutatni, úgy az eljáró hatóság helyszíni bírságot szabhat ki, vagy szabálysértési feljelentést tehet. Ez utóbbi vonatkozásában akár 30.000 Ft-ig is terjedő szabálysértési bírság kiszabására is lehetőség nyílik.Itt hívjuk fel a figyelmet arra, hogy a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tárgyév 2009. január 1. napjával kezdődött, így az első negyedéves díj befizetésére nyitva álló végső határidő 2009. január 30. napján telt le. Ez a negyedéves díjfizető biztosítottak vonatkozásában azt jelenti, hogy ennek a határidőnek az elmulasztása – vagy a biztosító fizetési halasztás iránti engedélyének hiánya – a szerződés díjnemfizetés miatti automatikus megszűnését eredményezi. Így abban az esetben, ha valaki érvényes felelősségbiztosítás nélkül vesz részt a közúti közlekedésben, szintén szabálysértést követ el és ez esetben akár 100.000 Ft-ig terjedő pénzbírságra is marasztalható, illetve végső soron a jegyző elrendelheti a gépjármű forgalomból való kivonását is. A biztosítási év elején gyakran felmerülő probléma (pl. a csoportos beszedési megbízással teljesített díjfizetéseknél), hogy a biztosítók csak február közepére küldik ki az első negyedéves díjfizetést igazoló dokumentumot. Ebben az esetben az ellenőrző hatóság szintén vagy helyszíni bírságot szabhat ki a fentiek szerint, vagy szabálysértési feljelentést fog tenni, egyben jelzi az üzembentartó lakóhelye szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóságnak a dokumentum hiányát. Amennyiben a díjfizetést igazoló dokumentumot később a hatóság részére – felhívásra, határidőben – be tudjuk már mutatni, úgy a szabálysértési eljárást a hatóságnak meg kell szüntetnie.Mindannyian láthatjuk, hogy kis figyelmetlenségből, milyen komoly következmények lehetnek, így a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés kapcsán is – legyen szó díjfizetésről, vagy az érvényességet igazoló okiratról – a fokozottabb körültekintést javasoljuk.