Dohányfüst-mentes munkahely

Egy dohányzásra kijelölt hely, SMOKE FREE ZONE felirattal.

Az Országgyűlés áprilisban elfogadta a nemdohányzók védelméről szóló törvény módosítását.

Ennek értelmében 2012. január elsejétől a legtöbb zárt légterű nyilvános helyen teljes dohányzási tilalom lesz érvényben. A módosítás vonatkozik szinte az összes munkahelyre is. Mit jelent ez? Dohányozni csak a munkahelyre történő megérkezést megelőzően, illetve azt elhagyva lehet?Jó hír a dohányzóknak, hogy a tiltás a munkahelyek esetén – néhány kivételtől eltekintve, mint például a közoktatási, egészségügyi intézmények- nem teljes körű. Ki kell ugyanis jelölni, és fenn kell tartani nyílt légterű helyet a dohányzók számára. Korlátként csupán annyi érvényesül, hogy a dohányzóhely nem lehet az intézmény bejáratától számított 5 méteren belül.Egyetlen kivétel mégis van. Nem él a kijelölési kötelezettség, ha a munkáltató úgynevezett nemdohányzó intézménnyé nyilvánítja a munkahelyet.Hogyan válhat egy munkahely nemdohányzóvá? A döntés a munkavállalók kezében van. Kollektív szerződéssel rendelkező munkáltatónál a kollektív szerződésben, kollektív szerződés hiányában a munkavállalók kezdeményezésére vagy egyetértésével hozható meg a döntés.A munkavállalók részéről a kollektív szerződés megkötésére jogosult szakszervezet, ennek hiányában a munkáltatónál foglalkoztatott munkavállalók legalább 50%-a jogosult a kezdeményezésre. A munkáltató kezdeményezése esetén a munkavállalói egyetértésre a kezdeményezési jog szabályai irányadóak. A munkavállalók kezdeményezését a munkáltató nem hagyhatja figyelmen kívül: a munkahelyet, illetve telephelyet 30 napon belül nemdohányzóvá kell nyilvánítani.A nemdohányzó munkahely jelentősége abban rejlik, hogy dohányzóhelyet kijelölni nem kötelező (a lehetőség azonban itt is adott). A nemdohányzó munkahellyé minősítés tényét jól látható és egyértelmű felirat vagy jelzés alkalmazásával, a munkahelynek valamennyi bejáratánál, valamint a nem kizárólag a munkavállalók által igénybe vett valamennyi helyiségben, vagy az ezekhez vezető közlekedőfolyosókon fel kell tüntetni.Most, hogy már tudjuk, hol lehet, illetve nem lehet, elevenítsük fel a mikor kérdését! A jogszabályok szerint a munkavállaló csak a munkáltató engedélyével szakíthatja meg dohányzással a munkaidejét. Ezt egyébként csak a munkaközi szünetben tehetné meg, ami nyolc órás munka esetén egyszer húsz percet jelent. Megoldást jelenthet, hogy a dohányosok számára több munkaközi szünetet biztosít a munkáltató, ez azonban nem számít bele a munkaidőbe, így az érintett munkavállalóknak tovább kell tartózkodniuk a munkahelyen.