Csúszásveszélyek – Jó, ha tudja: síszezonban…

Megjelent a Biztosítárs magazinban


Az év elején megkezdődött a klasszikus síszezon, amikor is tömegével kerekedünk útra a legjobb külföldi síparadicsomok felé, hogy önfeledt hangulatban élvezzük ki a síelés szépségét. 

Azonban sose feledjük! A sérülés veszélye mindig jelen van és balesetbiztosítás nélkül akár igen tetemes kezelési költségeket is kifizethetünk az orvosi ellátásért. Tekintsük hát át, hogy mire kell figyelni a balesetbiztosítás megkötésekor, és a biztosító szolgáltatásának igénybevételekor.

Már-már közhelynek tűnhetnek azok a riogatások, melyek mindig a síszezon kezdetén figyelmeztetetnek a balesetbiztosítási szerződések megkötésére. Ennek okai ismertek, mégis sokan biztosítási szerződés nélkül indulnak útnak, holott egy esetleges sérülés során az orvosi kezelések költsége horribilis összeget is kitehetnek, melyet balesetbiztosítás hiányában a külföldi kórház akár velünk is kifizettethet. Ilyenkor jó, ha rendelkezünk érvényes balesetbiztosítással, vagy sportbiztosítással, hiszen a biztosító – a szerződési feltételeiben meghatározott rendelkezéseknek megfelelően – helyettünk viselheti a kezelési és egyéb, a balesettel összefüggő (például a hazaszállítással kapcsolatos) járulékos költségeket is.

A biztosítás megkötésekor nagyon fontos, hogy teljeskörűen feltárjuk a biztosító képviselője, vagy az utazási iroda munkatársa előtt a biztosítással kapcsolatban felmerült igényeinket, valamint azt, hogy milyen tevékenységet fogunk folytatni az utazás során. Ez azért fontos, mert lehetséges, hogy egy egyszerű utasbiztosítás (amely tökéletes lehet egy városnézésre vonatkozó külföldi kiruccanásra), nem fogja egy síbaleset, vagy egy más sportbaleset során keletkezett igényeinket (pl. térdműtéttel kapcsolatos költségeket) megtéríteni. Az utasbiztosítások általános jellegű biztosítások, melyek baleset,- poggyász-, szállítás-, részleges jogvédelmi biztosítást tartalmazhatnak (az egyes biztosítók termékei a részleteket tekintve eltérőek). Ehhez képest speciális biztosítást jelentenek a balesetbiztosítások, illetve szezon jellegüknél fogva a sí balesetekre köthető biztosítások is. Ez utóbbi biztosítási szerződések jelentősége abban van, hogy az általános jellegű utasbiztosításhoz képest akár sokkal nagyobb összeghatárig képesek a szolgáltatásra, azaz a kifizetésre és kifejezetten olyan kockázatokra is kiterjedhetnek, melyekre egy általános utasbiztosítás nem. Nyilván a nagyobb kockázatvállalás, és a magasabb kifizetési határ a biztosítási díjban is megjelenik, így ezek a biztosítások drágábbak is lehetnek. Érdemes az egyes biztosítási szerződéseknél azt is megvizsgálni, hogy van-e külön felelősségbiztosítási záradékuk, ugyanis elképzelhető, hogy a sípályán éppen mi okozunk kárt másnak. Ezeknél a baleseteknél egyes országokban a károsult megdöbbentően nagy összegű kártérítési igénnyel élhet közvetlenül velünk szemben, így ez a biztosítási alakzat ezeket az igényeket hivatott helyettünk átvállalni és a károsult felé teljesíteni. A fentiek ismeretében mindig legyünk inkább körültekintőek és érdeklődjünk arról, hogy az általunk végzett tevékenyéghez, sporthoz, mely biztosítási termék illik a legjobban, és az milyen részletes előírásokat támaszt. A megfelelő biztosítási szerződés kiválasztása azonban csak az első lépés ahhoz, hogy "ne maradjuk magunkra egy kiszolgáltatott helyzetben".

Ha biztosításunkat megkötöttük, feltétlenül vigyük magunkkal a biztosítási kötvényünket, valamint az ahhoz tartozó szabályzatot (az a bizonyos kisbetűs rész), illetve a biztosító "nonstop" elérhetőségét (zöldszám, faxszám). Lehetőség szerint ezeket az iratokat, elérhetőségeket mindig próbáljuk magunknál tartani. Ezeknek a biztosítóhoz való baleset bejelentése és szolgáltatás igénybevétele során vannak különösen nagy jelentőségük, ugyanis a cselekvés általában az ilyen esetekben mindig sürgős, így közvetlen elérhetőségen keresztül lesz mód a biztosítóval felvenni a kapcsolatot.

A biztosítók ugyanis a szabályzatunkban pontosan meghatározzák a szolgáltatás igénybevételének és a kifizetés teljesítésének forgatókönyvét. A szabályzatok részletesen tartalmazzák, azt az eljárást, ahogy az igényt a biztosító részére be kell jelenteni (itt van jelentősége a nonstop telefonos, faxon keresztüli elérhetőségnek, melyek ma már magyar nyelven is igénybe vehetőek), illetve azokat a feltételeket is, amelyek fennállásakor a biztosító a külföldi kezelés költségeit megtéríti. A biztosítók által megadott zöldszámok általában éjjel-nappal hívhatóak. Ha az ügyféltől jelzés érkezik egy balesettel, vagy kórházi ellátással összefüggésben, akkor a biztosítók általában felveszik a kapcsolatot a kezelő kórházzal és beszerzik a kezelő orvos szakvéleményét az esettel kapcsolatban (milyen sérülések vannak, milyen ellátás indokolt, hazaszállítható állapotban van-e a biztosított vagy sem, egyéb), szükség esetén pedig a konzultációba bevonják a saját orvos szakértőjüket is. A biztosítók általában azt is meghatározzák, hogy mely kórházakban történő kezeléshez járulnak hozzá. Így fordulhat elő, hogy bár a biztosító egy sürgős ellátás során egy meghatározott állami kórházban engedélyezi a műtétet és vállalja át ennek költségeit, azonban már egy magánkórházi kezelést nem tart indokoltnak, annak magas költségei miatt. Ez azt is jelenti, hogy ha a biztosított nem a biztosítási szerződésnek és a biztosító iránymutatásai alapján jár el, könnyen juthat arra az eredményre, hogy a biztosító a szolgáltatását megtagadja, vagy csak részben teljesíti, amely végül akár meddő pereskedéshez is vezethet.

Ha a bejelentés során a biztosító minden olyan adat birtokában van, melyek alapján nyilatkozni tud a helytállásáról, és semmilyen akadálya nincs a szolgáltatás megtagadására, akkor a kezelésre megadja az engedélyt a biztosítási szerződés terhére, és végső soron rendezi a kórház felé a számlát.

Az alábbi példák természetesen csak egy szeletét érintették a balesetbiztosításokkal összefüggésben felmerült gyakori jogviták tárgyának, azonban szemlélteti, hogy a felek közötti szerződések igen részletesen meghatározzák a biztosító szolgáltatásának alapjait. A fentiek alapján különösen nagy jelentősége van annak, hogy a balesetet és a szolgáltatás iránti igényünket haladéktalanul bejelentsük a biztosító részére azon a módon, ahogy az a szabályzatban szerepel, és a kórházi kezelés, vagy műtét igénybevételét folyamatosan egyeztessük, azaz a lehetőségekhez mérten a biztosító ajánlásai alapján járjuk el.