Táborozzunk!

Egy buszon a gyerekek középre behajolva nevetnek és integetnek nekünk.

A tavaszi és nyári hónapok egyik aktualitása a tanuló ifjúság táborozása. Szerencsére újra divatba jött a nyaralás ezen formája, ami gyermekünk közösségi beilleszkedését és képességeit is fejlesztheti.

Jó tudni, hogy akár iskolai akár egyéb intézmény által szervezett táborba küldjük a nebulókat, a táborozás minimum-követelményeit jogszabály határozza meg, ami a napokban változott meg. Cikkünkben az aktuális változásokkal együtt tekintjük át a gyermektáborozás jogi hátterét.
 Függetlenül a tábor fenntartójától, kötelező jelleggel vonatkozik minden táborra a 12/1991 (V.18.) NM rendelet. A módosítás szerint az üdültetést végző, akár magánszemély akár kereskedelmi intézmény által fenntartott szálláshelyek mellett a napközbeni ellátást biztosító, nem bentlakó intézményekre (napközis táborra) is alkalmazni kell a szabályokat. További feltétel, hogy az intézményekben 6 és 18 év közötti gyermekek kerüljenek elszállásolásra.A táborokat megnyitásuk előtt 6 héttel be kell jelenteni az ÁNTSZ városi szervezetének, aki a továbbiakban engedélyező és ellenőrző hatóságként működik. A kiválasztott táborról előzetesen annak helye szerint illetékes városi ÁNTSZ-nél érdeklődhetünk, ily módon elkerülhető, hogy gyermekünk rossz körülmények közé kerüljön. Ha a táborozás során észleljük, hogy nem megfelelő az elhelyezés, nem jó a higiénia, szintén az ÁNTSZ-nek kell bejelentést tenni.A jogszabály viszonylag kevés követelményt állít fel. Ezek közé tartozik, hogy a táborozók szabadtéri mozgásának, sportolásának lehetőségét biztosítani kell. Sátortábor esetén, ha a táborozók elhelyezése nem kétszemélyes sátrakban történik, a hálóhelyiséget úgy kell kialakítani, hogy 1 gyermekre legalább 2m2 alapterület jusson. Ha az elhelyezés nem sátortáborban történik, akkor az egy gyermekre jutó alapterület minimum 3 m2. A bentlakásos tábornak biztosítania kell ágyneműt, bár ennek ellenkezőjéről is meg lehet állapodni. Az alvásra szolgáló matracokat nem szabad a földön elhelyezni. A táborokban húsz főre kell egy illemhelyet és egy mosdót biztosítani, a bentlakó táborok esetében ettől eltérően már 5 férőhelyre kell egy mosdót vagy mosdótálat biztosítani, ha a bentlakó tábor közművesített területen fekszik, 10 férőhelyre egy zuhanyzónak kell jutnia. Amennyiben a bentlakó táborban nincsen melegvíz, hetente legalább 3 alkalommal kell melegvizes zuhanyzási és mosakodási lehetőséget biztosítani.A táborozás megkezdésekor kötelező orvosi alkalmassági vizsgálatot lefolytatni. A 300 főnél nagyobb létszámú táborok egészségügyi felügyeletét a tábor területén lakó orvossal kell biztosítani, ha a tábor nem rendelkezik saját orvossal, vagy orvostanhallgatóval, ezt a lakosság alapellátását végző orvossal kell biztosítani. A szervezőknek a táborvezetőket írásban kell arról tájékoztatni, hogy – szükség esetén a nap bármely szakában – hol biztosítható a táborozók orvosi ellátása.Mindezen előírásokat figyelembe véve válasszuk ki gyermekünk táborhelyét, hiszen a higiénia, kényelem és komfortérzet fontos szerepet játszanak a szabadidő kellemes eltöltésében.Mindenkinek vidám, élménydús táborozást kívánunk!