Nincs több füstölgés!

Korábbi cikkünkben beszámoltunk arról, hogy a dohányzás visszaszorítása érdekében Budapesten drasztikus intézkedést vezettek be, amikor a Főváros előírta, hogy nemcsak játszótereken, aluljárókban, hanem a busz-, és villamos megállókban sem lehet következmények nélkül dohányozni.

Mivel a magyar lakosság körében egyre elterjedtebb a dohányzás, ezért a jogalkotó a nem dohányzók védelmében további szigorítások bevezetését látta indokoltnak. Ezzel a lépéssel Magyarország az egyik immár a legszigorúbb szabályokat követő európai államok sorába lépett.

A szigorúbb szabályok a nemdohányzók védelméről szóló törvény módosításaként lépnének hatályba. A módosító tervezet a korábbi szabályokhoz képest, a következő radikális változásokat hozza.

A módosítás életbe lépésével tilos lesz a dohányzás a közforgalmú intézménynek a nyilvánosság számára nyitva álló helyiségeiben, a közösségi közlekedési eszközön (pl. vonat), a munkahelyeken, a közterületnek minősülő aluljárókban, játszótereken, megállókban. Ez utóbbi kettő már 2011. február óta tiltott területnek számít a dohányzás szempontjából.

A fenti helyeken azonban külön kijelölhető dohányzó rész. Ennek feltétele az, hogy alapvetően ne legyenek zártterűek. Így például a munkahelyeken nyílt légterű dohányzóhelyet kell kijelölni, kivéve, ha a munkáltató a munkahelyet külön törvény szerint nemdohányzó munkahellyé nyilvánította. Érdekesség továbbá, hogy a pszichiátriai intézetben a pszichiátriai betegek számára elkülöníthető zárt térben is külön dohányzásra kijelölt hely. Az illetékes hatóság fogja vizsgálni, hogy a dohányzásra kijelölt hely megfelel-e a jogszabályi követelményeknek, tehát elvileg a hatósági ellenőrzés alapvető követelmény lesz a jövőben, legalábbis ami a jogszabálytervezetet jelenti.

További érdekességet jelent az is, hogy a módosítás a társasházakra is hatással lehet. Ugyanis a tervezet értelmében alapvetően tilos lesz a dohányzás a társasház közös tulajdonban lévő helyiségeiben, úgy, mint a lépcsőház, zárt folyosók, egyéb. A társasház közössége az alapvetően tiltó szabálytól eltérhet, így a társasházi alapító okiratban külön megengedő rendelkezést kell rögzíteni.

A módosítás semmilyen megengedő szabályt nem tartalmaz, sőt kifejezetten tiltja a dohányzásra kijelölt területek kijelölését a közoktatási, a gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményekben, valamint a kórházakban és egészségügyi intézményekben. Ezekben az intézményekben nincs kivétel: a dohányzás minden területen tiltott.

Nem esik tilalom alá a dohánytermék kereskedelmi bemutatója céljából létrejött rendezvényen, valamint az olyan szállodák szobáiban történő dohányzás, melyeket kifejezetten dohányzó szobákként tartanak nyilván.

A fenti szabályok életbelépését a közterületeken feltehetőleg a közterület felügyelők fogják ellenőrizni, és jogosultságot fognak kapni a hatósági intézkedésre, bírságolásra. Az egyes intézményekben külön kijelölt hatóság lesz jogosult vizsgálódni.

A fenti szabályok a kihirdetést követő 3 hónap elteltével fognak hatályba lépni. Az előzetes értesülések értelmében ez előreláthatólag idén júliusban lesz, azonban a pontos dátum még nem ismert. Cikkünk az előzetes módosító tervezet bemutatásával próbált eligazítást adni olvasóink számára.