Az üzemi baleset speciális esete: az úti baleset

Egy fiatal nő villamoson utazik, és közben olvas.
Munkavégzés közben is előfordulhat, hogy valaki, munkavállalóként balesetet szenved. Ennek különösen a társadalombiztosítási ellátás szempontjából is jelentősége van. Most az üzemi baleset és azon belül is az úti balesetre vonatkozó jellegzetességeket tekintjük át.

A hatályos törvényi rendelkezések értelmében üzemi baleset az a baleset, amely a munkavállalót, vagy közalkalmazottat, stb-t (a továbbiakban: munkavállalót) a foglalkozása körében végzett munka közben vagy azzal összefüggésben éri. Azonban nemcsak azok a balesetek minősülnek üzemi balesetnek, amelyek a fenti szabálynak megfelelnek, hanem az úgynevezett úti balesetek is. Mit jelent ez?

A törvény rendelkezései alapján, üzemi baleset az is, amelyet a munkavállaló, azaz a biztosított a munkába, vagy onnét a lakására történő menet, utazás közben szenved el. Azonban ebben az esetben nem mindegy, hogy az érintett munkavállaló milyen útvonalon megy dolgozni, vagy tér haza a munkájából. Ugyanis alapvető követelmény a joggyakorlat szempontjából, hogy az érintett útvonalat – kerülő nélkül – a lehető legrövidebb úton, indokolatlan megszakítás nélkül tegye meg a munkavállaló.

Tehát, amennyiben a munkavállaló munka után elmegy egy moziba és ott történne vele baleset, az nyilvánvalóan nem minősülhet úti balesetnek. Ugyanakkor a mindennapi életvitelhez szükséges tevékenység, már annak számíthat. Ilyen lehet a mindennapi rutin keretein belül a bevásárlás, vagy a gyermekek elhozatala az iskolából, óvodából. Ezek vizsgálata és eldöntése mindig egyedi, és a bizonyítási kötelezettség az érintett személyt terheli.

Ennek azért van jelentősége, mert nem mindegy, hogy az érintett munkavállaló táppénzre lesz jogosult, vagy baleseti táppénzre. Baleseti táppénz esetén – nagy vonalakban – a balesetet megelőző törvényi időtartamra jutó jövedelmet kell a baleseti táppénz alapjául venni. A beleseti táppénz pedig azonos az alapul szolgáló napi összeg 100%-ával. Az úti baleset esetében azonban csak 90%-os baleseti táppénz mértékkel számíthatunk, ami még így is magasabb összegű, mint a keresőképtelenség esetére járó táppénz.

A fentiek miatt tehát nagyon nem mindegy, hogy egy baleset miatt baleseti táppénz, vagy keresőképtelenség esetére járó táppénz kerül-e számunkra folyósításra. Ennek pedig előfeltétele az, hogy balesetünk üzemi balesetnek – ezen belül pedig úti balesetnek – minősül-e vagy sem?