Az internetes elállási joggal kapcsolatos tévhitekről

Fiatal vörös és göndör hajú lány a padlón fekszik és laptopot használ. A kezében van egy bankkártya és egy telefon.
Az internetes szerződések esetén fennálló elállási jog széles körben ismert, de bizonytalanságok és tévhitek a mai napig keringenek róla. Sokan még mindig úgy tudják, hogy az elállás határideje 8 nap, holott már évek óta 14 nap áll a rendelkezésünkre, ha utólag gondoltuk meg magunkat.

Sokan a fogyasztó elállási jogát nem különítik el a hibás teljesítés miatt alkalmazható elállási jogtól. Az internetes vásárlás esetén azért illet meg bennünket az elállás joga, mert ténylegesen csak a kézhezvételt követően tudunk arról meggyőződni, hogy adott esetben ténylegesen tetszik-e a termék, ilyenre gondoltunk-e. Ez nem azonos annak ellenőrzésével, hogy a termék hibátlan-e, és rendeltetésszerű használatra alkalmas-e.

Utóbbi esetben jótállási vagy szavatossági jogokat érvényesíthetünk a vállalkozás költségére, elsődlegesen kijavítást, kicserélést kérve, végső esetben azonban el is állhatunk a szerződéstől. Ez az elállás azonban nem 14 napos határidőhöz van kötve, legtöbb esetben akár egy év múlva is mód van rá.

Lényeges továbbá, hogy az internetes vásárlás esetén gyakorolható, indoklás nélküli elállási jog csak a fogyasztókat illeti meg, vagyis a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyt.

Mit jelent ez? Azt, hogy ha egy autószereléssel foglalkozó kft. interneten vásárol szerszámokat, akkor ő csak hibás teljesítés esetén állhat el a szerződéstől következmények nélkül, ha a szavatossági jogok lépcsőzetes rendszerét betartva oda eljutott, hiszen nem természetes személy. Természetes személyként pedig ügyelnünk kell arra, hogy ténylegesen mi az elállásunk oka: ha az egyszerű nemtetszés, akkor az nem jogi kategória, saját költségünkre küldhetjük vissza a terméket, de indoklás nélkül. Amennyiben rendeltetésszerű használatot akadályozó hiba, úgy a visszaküldést indokolni kell, és a vállalkozás köteles megtéríteni a költségeinket is.

Végül fontos, hogy az internetes vásárlások között is vannak olyan kivételek, amelyek esetén az indoklás nélküli elállási jog nem gyakorolható.

Így például a fogyasztó nem gyakorolhatja ezt a jogát szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti. Vagyis amennyiben virágküldést rendelünk interneten, a virág kiszállítása után, hiába lenne még 14 napunk is akár, már elállni nem tudunk.

Nincs mód elállásra olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak. Így ha interneten rendeljük meg a születésnapi tortát egyedi ízlésünknek megfelelően, vagy a szekrényre a családunk fényképét applikálják rá, az elállás nem biztosított.

Tartsuk szem előtt az elállási jog hiányát romlandó/minőségét rövid ideig megőrző, vagy olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

Interneten rendeltünk javítást? Nincs elállási jogunk olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából.

Nagyon jelentős terület az elállási jog alóli kivételeknél a lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint a számítógépes szoftver példányának adásvétele, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta; a hírlap, folyóirat és időszaki lap, kivéve az előfizetéses szerződéseket, az előfizetéses szerződések kivételével. Tehát ha meghallgattuk a megrendelt CD-t, azt már nem küldhetjük vissza, ahogyan a kiolvasott újságot sem.

Legyünk óvatosak az alkalmazások, programok letöltésénél, hiszen a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom a vállalkozás előzetes tájékoztatása és a fogyasztó nyilatkozata alapján ugyancsak kivétel. Így egy internetes ablak kipipálásával könnyen lemondhattunk az elállási jogunkról.

Végül, de nem utolsósorban egy jelentős és lényeges csoport a szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződések esete, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki. Amennyiben tehát fix napokra foglalunk szállást, repülőjegyet, az automatikus elállási jog nem illet meg bennünket.

A kivételek nem jelentik azt, hogy a vállalkozás saját szerződési feltételei, szolgáltatási szabályzata alapján ne lenne mód elállásra, így újabb indok arra, hogy azokat alaposan, még szerződéskötés előtt tanulmányozzuk át.