Az ingatlanok előtti járdák tisztán tartása

Egy kertvárosban egy hosszú tiszta járta.

Az elmúlt hetekben beköszöntött téli időjárás miatt gyakran jeges és havas utakkal, valamint járdákkal kell számolnunk.

Ez utóbbi esetben sajnos több-kevesebb bosszúságot okozhat egy nem, vagy nem megfelelően letakarított járdaszakasz. De kinek is kell a járdáról a havat ellapátolni és csúszásmentesíteni?A közutak tisztán tartásáról az önkormányzatoknak (Budapesten a Fővárosi közterület-fenntartó Zrt.), az ingatlan előtti járdaszakasz tisztán tartásáról azonban az ingatlan tulajdonosának (vagy használójának, vagy üzemeltetőjének) kell gondoskodnia a hatályos jogszabály szerint.A fővárosban a közterület-felügyelők ellenőrzik, hogy az ingatlan tulajdonosa elvégezte-e a járdák letakarítását és csúszásmentesítését. Ahol azt tapasztalják, hogy a tulajdonos nem tett eleget e kötelezettségének, ott felhívják a figyelmet az elmaradt munkálatra. Ismételt hiányosság észlelése esetén feljelentést tehetnek az ingatlan tulajdonosával szemben az illetékes kerületi jegyzőnél, aki jogosult 50.000,- forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtani a mulasztó tulajdonost.Rosszabb esetben a mulasztás miatt a járókelők balesetet szenvedhetnek a járdán (pl. elcsúsznak). Ebben az esetben a balesetet szenvedett gyalogos kártérítési igénnyel léphet fel. Arra vonatkozóan azonban, hogy milyen módon kell elvégezni a csúszásmentesítést, nincs egységes uniós szabályozás. A leggyakrabban hólapátolásra és sózásra kerül sor, de az egyik legkárosabb anyag a só, amely nemcsak az élő szervezetekre veszélyes, hanem magában az útban is károsodást okoz (gyorsítja a kátyúképződést). A só helyett már most is több környezetkímélő anyag alkalmazható: például kőzúzalék, homok, faforgács.2010 szeptemberétől jogszabály-változásra kerül sor, és ekkortól kezdve nem lehet majd olyan anyagot használni a járdák csúszásmentesítésre, amely kárt okoz a környezetben. A fentiek alapján javasoljuk, hogy fordítsanak figyelmet a járdák tisztán tartására és lehetőség szerint minél kímélőbb anyagot használjanak a síkosítás-mentesítésre környezetünk megóvása érdekében.