Az alapvető jogok országgyűlési biztosáról

Egy bíró keze, amint lecsap a bírói kalapácsával.

A Parlament 2011. július 11-én elfogadta az alapvető jogok országgyűlési biztosáról szóló törvényjavaslatot: jövő évtől kezdődően egységes ombudsmani rendszer bevezetésére kerül sor.

Az alapvető jogok országgyűlési biztosa váltja fel az eddigi négy ombudsmant.Az alapvető jogok országgyűlési biztosa a jelenlegi biztosok közül az országgyűlési biztos, a kisebbségi biztos és a jövő nemzedékének országgyűlési biztosának jogutódja lesz. Munkáját kettő helyettese segíti. Az adatvédelmi biztos intézménye megszűnik, feladatát a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság hatóság látja el. A biztosok személye előreláthatóan nem változik.Az új szabályozás a jelenleginél pontosabban írja körbe a biztos feladatait. Az alapvető jogok országgyűlési biztosa alapjogvédelmi feladatokat lát el. Eljárást bárki kezdeményezheti, amennyiben úgy érzi, hogy alapvető jogát a megsértették vagy a jogsértés közvetlen veszélyével visszásságot okoztak.Az alapvető jogokkal kapcsolatosan tudomására jutott visszásságokat kivizsgálja, orvoslatuk érdekében különböző intézkedéseket kezdeményez. Emellett független, nemzeti megelőző és ellenőrző jogvédelmi szerepet tölt be.Tevékenysége során különös figyelmet fordít a gyermekek jogainak, a jövő nemzedékek érdekeinek, a nemzetiségek jogainak, és a leginkább veszélyeztetett társadalmi csoportok jogainak a védelmére.Ennek keretében vizsgálhatja például a nyomozó hatóságok, a rendvédelmi szervek, valamint a rendvédelmi feladatot ellátó szervek által végrehajtott kényszerintézkedéseket, ezek végrehajtásának módját és körülményeit.Fontos megemlíteni, hogy a hatóságok és a közszolgáltatást végző szervek mellett eljárást folytathat kivételesen cégeknél, bankoknál, vagy társadalmi szervezeteknél is. Ilyen esetet jelent, ha az állampolgárok nagyobb csoportját érintő, súlyos alapjogsérelem áll fenn. Az így indult eljárásokban hatóságnak nem minősülő szervezeteknél is felvilágosítást, tájékoztatást kérhet.Eljárást azonban csak akkor lehet kezdeményezni, ha az egyébként rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségek már kimerültek, vagy jogorvoslat egyébként nem áll rendelkezésre.