Megkezdte működését a Pénzügyi Békéltető Testület

Egy kerekasztal körül fehér bábuk ülnek.

2011. július 1-től új, alternatív vitarendezési fórumként kezdte meg működését a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) által működtetett, szakmailag független Pénzügyi Békéltető Testület.

(a továbbiakban: Testület), amely a jogviták rendezésére a bírósági eljárásnál gyorsabb és olcsóbb megoldást kínál.Milyen ügyekben járhat el a Testület?
A fogyasztó és a pénzügyi szolgáltatók (pl. bankok, biztosítók, pénzügyi vállalkozások, pénztárak stb.) között létrejött szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügyekben. 
Nem tartozik viszont a hatáskörébe a fogyasztói csoportokkal kapcsolatos jogviták rendezése. Kötelező felelősségbiztosítás esetén pedig kizárólag a biztosító és a vele szerződést kötő fél közötti jogvitákban jár el a Testület.Mi a Testület eljárásnak a célja?
Elsősorban egyezség létrehozását kísérli meg a felek között, ennek eredménytelensége esetén pedig döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.Van-e feltétele a Testület előtti eljárás megindításának?
Az eljárás megindításának alapvető feltétele, hogy a fogyasztó közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését a pénzügyi szolgáltatóval. Ezt a feltételt a kérelem beadásakor igazolni kell. Az igazolás nélkül ugyanis a Testület a kérelmet elutasítja. A pénzügyi szolgáltatónak a fogyasztó panaszának elutasítása esetén a fogyasztót a Testülethez fordulás lehetőségéről tájékoztatnia kell. 
Másik fontos feltétel, hogy ne legyen folyamatban az adott ügyre vonatkozó más eljárás. A fogyasztónak a kérelemben arról is nyilatkoznia kell, hogy az ügyben közvetítői eljárást vagy polgári peres eljárást nem indított.Mennyi ideig tart az eljárás?
A Testület az eljárását a megindulását követő kilencven napon belül befejezi. Ezen határidőbe a hiányok pótlására rendelkezésre bocsátott idő nem számít bele.Mit értünk alávetés alatt?
A pénzügyi szolgáltató írásban alávetési nyilatkozatot tehet, amelyben vállalja, hogy a Testület eljárásának és egyezség hiányában az ilyen eljárásban hozott határozatnak aláveti magát. Az alávetési nyilatkozatot tett pénzügyi szolgáltatókról a PSZÁF nyilvántartást vezet (http://www.pszaf.hu/pbt/bal_menu/pu_szolgaltatok/alavetesi.htmlkülső, új ablakban nyílik).Milyen döntéseket hozhat a Testület?
Elsősorban a felek közötti egyezség létrehozása Testület célja. Ennek elmaradása esetén folytatódik az eljárás. Alávetés esetén a Testület megalapozott kérelem esetén kötelezést tartalmazó határozatot hozhat, alávetés hiányában ajánlást. 
Amennyiben a pénzügyi szolgáltató az egyezséget, vagy a kötelezést tartalmazó határozatot nem hajtja végre, a fogyasztó kérheti a bíróságtól az irat végrehajtási záradékkal történő ellátást.Hova lehet benyújtani a kérelmet?
A kérelmet a Pénzügyi Békéltető Testülethez egyrészt írásban a 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. címre lehet benyújtani, másrészt elektronikus formában is benyújtható az ügyfélkapun keresztül.