Átveréssorozat hazánkban

Egy kéz tollal nyomtatványt tölt ki.

Ügyfeleink tájékoztatása szerint egy bizonyos cég nevében egész Magyarországra kiterjedő átveréssorozat ütötte fel a fejét.

Az áldozatok legtöbbször nem magánszemélyek, de az alkalmazott módszer lehetővé teszi, hogy magánszemélyek ellen is elkövessenek vele visszaéléseket. Ezért is tartjuk fontosnak, hogy a veszélyekről mielőbb tájékoztassuk olvasóinkat.A módszer tulajdonképpen nem új keletű. Valamilyen módon megszerzik az ügyfél adatait, ezután egy idegen nyelvű űrlapot küldenek az ügyfélnek, és tájékoztatják, hogy az űrlap csak adatkérésre szolgál. Általában rendkívül előnyös szolgáltatást kínálnak, amit nehéz visszautasítani, de akár egy már létező, és működő üzleti kapcsolatban is küldhetnek ki hasonló iratokat. Az űrlap visszaküldése után jön a feketeleves, az ügyfelet – most már magyarul – tájékoztatják, hogy szerződést kötött a céggel, és tartozik a megrendelt szolgáltatás árával. Az űrlapnak mondott irat valójában tehát egy szerződés, amit aláírásával fogad el a megrendelő.Hazánkban egy ily módon létrejött szerződést könnyű lenne megtámadni, de az új módszer pont ezt küszöböli ki. Az űrlapot kitöltő személy ugyanis valójában egy külföldi céggel köt szerződést, a szerződésben pedig kikötik egy külföldi bíróság joghatóságát, ezért a szerződéssel kapcsolatos jogvitákban a külföldi ország bírósága lesz az illetékes. A külföldi cég megteheti, hogy a "megrendelő" szerződésből származó tartozását a szerződésben meghatározott (kikötött) külföldi bíróság előtt érvényesítse, ily módon egy jogerős bírói határozathoz jutva, amit akár hazánkban is végrehajthat. A gyanútlan ügyfél ellen magyar bírósági végrehajtó is eljárhat, lefoglalhatja vagyontárgyait és letiltást eszközölhet a jövedelméből, mindezt egy jogerős bírói határozat alapján. A határozat jogerőssége miatt az ilyen ügyekben már nem lehet támadni a követelés jogalapját, annak mérlegelése nélkül végre kell hajtani azt.Felhívjuk a figyelmet, hogy ne töltsenek ki olyan űrlapot, amely nyelvét nem ismerik, és nem áll rendelkezésre független, hiteles fordítás.A másik ismert módszer a telefonos szerződéskötés, mely során a gyanútlan ügyfél egy köteletlen beszélgetés folyamán "rendel meg" szolgáltatást. Szerződést lehet kötni szóban is, ha erre vonatkozóan egyértelmű nyilatkozatot tettek a felek. Az ilyen ügyekben magyar bíróságnak van joghatósága, ezért visszaszorulóban van a módszer. Ha a cég a megrendelővel szembeni tartozást érvényesíteni akarja, bizonyítania kell a szerződés létrejöttét és tartalmát, ezért elengedhetetlen a beszélgetés rögzítése. A megrendelő a fizetési felszólítás kézhezvétele után kérheti, hogy a rögzített beszélgetés során készült hangfelvétel meghallgatását tegyék lehetővé. Ha a hangfelvételből nem derül ki egyértelműen a szerződéskötés, akkor nem lehetséges sikeresen követelni a szolgáltatás ellenértékét a megrendelőtől.