Áruhitel

Egy nő kezében színes dobozokkal és szatyorral bevásárlás után bankkártyát felemeli.

A karácsony közeledtével vannak, akik az ajándékozást csak idegen tőke bevonásával tudják megoldani. 

Jelenleg a piacon a telefonon rendelhető gyorskölcsön mellett biztonságosabb, törvényileg jobban szabályozott lehetőségként az áruhitel merülhet fel. Áruhitelről akkor beszélhetünk, ha kizárólag egy termék megvásárlása céljából történik a hitelezés, a jogviszonyban a vásárló mellett az eladó és a pénzintézet áll.Az áruhitel vagy hivatalos nevén fogyasztási kölcsönszerződés minden körülmények között az eladó és vevő közötti adásvételi szerződéshez kötődik. Ha az eladó a szerződés teljesítésével késedelembe esik vagy hibásan teljesít, és a vevő késedelemből, illetve hibás teljesítésből eredő követeléseinek nem tett határidőben eleget, a vevő a fogyasztási kölcsönszerződés alapján esedékessé váló fizetést visszatarthatja az igénye kielégítéséig. Erre az időszakra kamat nem számítható fel. A visszatartási jog gyakorlását megalapozó körülményekről a fogyasztó az erre vonatkozó okiratok megküldésével köteles írásban tájékoztatni a hitelező pénzintézetet. A visszatartási jog a tájékoztatást követően illeti meg a vevőt. Ilyen okiratok lehetnek a kijavításra vagy kicserélésre felvett termék átvételi jegyzőkönyve, felszólító levelek vagy a szerződésben, üzletszabályzatban meghatározásra került egyéb iratok.Az előbbi, vásárlókra kedvező szabályt nem kell alkalmazni az alábbi esetekben:

  1. azokra a hitel-megállapodásokra, melyek összege hatvanezer forintnál kisebb, vagy hatmillió forintnál nagyobb,
  2. azokra a hitel-megállapodásokra, amelyek alapján a vevőnek a hitelt vagy három hónapot meg nem haladó időszak alatt, vagy tizenkét hónapot meg nem haladó időszak alatt legfeljebb négy fizetési részletben kell visszafizetni,
  3. azokra a hitel-megállapodásokra, melyeket közokiratba foglaltak,
  4. azokra a hitel-megállapodásokra, melyeket ingatlanon kikötött jelzálogjog fedezete mellett kötöttek.

Áruhitel esetében a vevőnek minden esetben joga van előtörlesztéssel élni, mely a tőketartozást csökkenti. Ebben az esetben pénzintézet köteles arányosan csökkenteni a hiteldíjat. Fogyasztási kölcsönnél a hitelező kötve van a meghirdetett reklámokhoz, felelős azért, hogy félrevezető tájékoztatás ne kerüljön nyilvánosságra. Ha mégis félrevezető tartalmú hirdetést tesz közzé, a szerződés semmisségét is lehet kérni, vagy a fogyasztóvédelmi szabályok szerint bíróság előtt ki lehet kényszeríteni, hogy a szerződés a meghirdetett tartalomnak megfelelően jöjjön létre. Áruhitel esetén a Fogyasztóvédelmi Felügyeletnek eljárási kötelezettsége van, a fogyasztók által bejelentett panaszokban vizsgálatot folytathat le és pénzbírságot szabhat ki. Az esetleges problémák elkerülésének legjobb módja mégis a szerződés, banki üzletszabályzat gondos áttanulmányozása és értelmezése.Dr. Vizi András