Amire a síelésnél is gondolni kell

A havas dombtetőn egy nő sífelszerelésben egy sílécét felénk emeli.

A februári és márciusi hónapokban még bőven szezonja van a síelésnek és egyéb, más téli sportoknak. Azonban a síelés igen balesetveszélyes sport akár itthon, akár külföldön hódolunk neki. Külföldi baleset esetén azonban nagy bajba kerülhetünk, ha nem rendelkezünk megfelelő balesetbiztosítási szerződéssel és nem vagyunk felkészülve a legrosszabb eshetőségre. Ezeket foglaljuk most össze.

Az utazást megelőzően javasolt kifejezetten az adott téli sportra utas, illetve balesetbiztosítási szerződést kötni. Javasolt a szerződéskötéskor feltárni azt, hogy a biztosított milyen sportot fog és mely országban folytatni, ugyanis egy alap utasbiztosítási szerződés nem feltétlenül rendelkezik azokkal a szolgáltatásokkal, melyekre egy sportsérülés vagy kórházi ápolás során szükségünk van.

 

Ma már nagyon sokrétű szolgáltatás nyújtható a téli sporthoz kapcsolódó biztosítás keretében. Így nemcsak az egészségügyi ellátásra kaphatunk fedezetet, hanem már felelősségbiztosítási módozatra is köthető biztosítás, tehát arra az esetre, ha mi okozunk balesetet a sípályán. Ennek azért van jelentősége, mivel ha a balesetért való felelősségünk megállapítható, akkor a károsult velünk szemben érvényesítheti a kárigényét, mely egy külföldi személy esetében igen magas összegre is rúghat. Ebben az esetben, ha a biztosításunknak van felelősségbiztosítási módozata, akkor a biztosító helyettünk – a szerződésben meghatározott összeghatárig – megtéríti a károsult bizonyított kárát.  Ugyanakkor ma már a sífelszerelés is biztosítható, így a biztosító akár egy, a felszerelésben keletkezett sérülésre, vagy annak ellopására is téríthet, ha arra a szerződésünk kiterjed. Vannak biztosítások, melyek alapmódozata eleve magában foglalja ezeket a szolgáltatásokat, de vannak olyanok is, melyek külön díj ellenében térnek ki a fentiekre. Ezért kiemelten fontos a szerződéskötéskor átbeszélnünk az igényeinket, és ellenőriznünk, hogy valóban a megfelelő biztosítást kötjük-e meg.

 

Ezek a biztosítások konkrétan meghatározzák, hogy egy baleset esetén milyen típusú egészségügyi szolgáltatónál biztosítják az egészségügyi ellátást. Általában ezek az intézmények állami fenntartású kórházak és a biztosítók kifejezetten kizárják a helytállásukat a magánkórházak szolgáltatása vonatkozásában. Éppen ezért nagyon fontos tisztázni egy balesetet követően, hogy az a kórház, amely az ellátását nyújtja állami, vagy magán fenntartású. A balesettel kapcsolatos szolgáltatás általában magában foglalja a kórházi kezelés költségét és a napi térítés díját, a beteg hazaszállítását, vagy a családtagok kiszállítását, a mentés költségét, és a legrosszabb esetben a halott hazaszállítását is. Azonban ahány biztosító, annyi termék és szolgáltatás van. Ezért itt is fontos, hogy az igényünknek megfelelő biztosítási szerződést kössük meg.

 

Az utazás megkezdését megelőzően jó, ha elérhető helyre tesszük a biztosító adatait, zöldszámát (mely általában éjjel-nappal hívható és ingyenes vonal), valamint a kötvényszámunkat és az érintett magyar külképviselet telefonszámát. Ugyanis ha baj van, és megoldható, akkor a biztosítót a lehető legrövidebb úton értesíteni kell a történtekről, azaz be kell jelenteni számára a biztosítási eseményt. A biztosító ennek alapján tudja a szolgáltatását is megkezdeni, és például az érintett kórházzal is felvenni a kapcsolatot, egyeztetve az ellátás mértékét és módját. Ha van érvényes biztosításunk és ezt jelezzük a kórháznak, akkor a kórház a számlát – jobb esetben – közvetlenül a biztosító részére küldi meg és rendezteti. Fontos, hogy valamennyi a kezeléssel kapcsolatos iratot elkérjük a kórháztól, hogy a későbbiekben, akár a biztosítóval keletkezett jogvita esetén, mindezek a rendelkezésünkre álljanak, mint bizonyítékok.

 

Reméljük, hogy hasznos információkkal, tippekkel szolgálhattunk Olvasóink számára. Egyúttal minden érintettnek üdítő kikapcsolódást kívánunk!