Női esélyek III. – Szexuális zaklatás

Egy nőt, aki a laptopja előtt ül és elgondolkodik egy férfi hátulról, lehajolva átölel a vállánál.

Nincs olyan idealizált világ, ahol a munkahelyen a nemiséget meg tudnánk kerülni. De míg egyes helyeken a megkülönböztetés a nőnapra adott virág társadalmilag elfogadott, kedves gesztusában jelenik meg, máshol az a gyakorlat, hogy a férfi munkavállalók összegyűlnek egy laza kollegiális beszélgetésre, ahol aprólékosan kibeszélik valamennyi kolleganőjüket, akár azért, hogy így vágódjanak be ugyancsak férfi főnöküknél. Míg munkahelyünket megválaszthatjuk, kollegáinkat már kevésbé, ezért nem árt tudni hol az a határ, amikor a kollegák magatartása nemcsak a jóérzést, de már a jogot is sérti.

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény szerint zaklatásnak minősül az emberi méltóságot sértő, szexuális vagy egyéb természetű magatartás, amely az érintett személynek a védett tulajdonságával összefügg és célja vagy hatása valamely személlyel szemben megfélemlítő, ellenséges, megalázó, megszégyenítő vagy támadó környezet kialakítása. A jogszabály tehát tilt valamennyi emberi méltóságot sértő, lealacsonyító magatartást, a támadó, kirekesztő légkört éppúgy, mint a poénosnak tartott ugratást, ha az a védett tulajdonsággal összefügg. Ezen belül egy szűkebb körnek minősülnek a kifejezetten szexuális jellegű célzások és megjegyzések. Ezekre vonatkozóan a Legfelsőbb Bíróság kimondta, hogy a munkahelyen minden nemi kapcsolatra utaló magatartás alkalmas lehet a munkatárs emberi méltóságának megsértésére, függetlenül az akár baráti, viccelődő légkörtől is, illetve attól, hogy az szóban, írásban vagy tettekkel valósul meg.(BH2011.347) Amennyiben az ellenkező nemű kollegák humorizálása már átlépi az ingerküszöböt, mindenképpen érdemes jelezni számukra, eredmény hiányában a felettesüknek írásban. Ebben az esetben a munkáltató köteles kivizsgálni az eset körülményeit és szükség esetén a megfelelő magatartásra utasítani az illetlen kollegákat.

Nem csak munkaviszonyban tilalmazott azonban a zaklatás, hanem a munkaviszony létrejötte előtt is megvalósulhat. A bírói gyakorlat (BH2004. 255.) már állapított meg olyan jogsértést, mely állásinterjú során történt. Ugyancsak érdemes tudni, hogy bár próbaidő kikötése esetén azonnali hatállyal, indokolás nélkül megszüntethető a munkaviszony, azonban ha az elbocsátás oka a szexuális közeledés visszautasítása, a munkáltató jognyilatkozata jogellenes, akkor is ha annak indoka bizonyítottan a visszautasítás (BH2011.347.).

Megtorlásnak minősíti és határozottan tiltja a törvény azon magatartásokat is, amelyek az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt kifogást emelő, eljárást indító vagy az eljárásban közreműködő személlyel szemben, ezzel összefüggésben kerülnek alkalmazásra. Nem büntethető tehát az a munkavállaló, aki kifogást emelt a diszkriminatív eljárás ellen, vagy a megsértett kollega védelmére kelt.