A trambulin támadása

Két kisgyerek a trambulinon ugrál.
A cikk címe ne tévessze meg! Jogi témáról fogunk szót ejteni, mégpedig arról az esetről, amikor a trambulin törése miatt személyi sérülés következik be. Ki és mit tehet ilyenkor? Erre keressük a pontos választ.

Az önfeledt nyár egyik jele, amikor a kertekben a gyerekek trambulinban ugrálnak és játszanak. Sajnos azonban a legnagyobb körültekintés ellenére is bekövetkezhetnek személyi sérüléssel járó balesetek. Ennek az egyik esete az, amikor a trambulin hibájából következik be a kár. A kár érvényesíthető, amennyiben az személyi sérüléssel járt, vagy más dologban keletkezett, viszont ez utóbbiban bekövetkezett kárnak az 500 eurót meg kell haladnia.

Ha egy termék hibás és közvetlenül ez okozza a kárt, akkor a termék gyártója – a Polgári Törvénykönyvben rögzített – termékfelelősség szabályai alapján köteles helytállni és kártérítést fizetni a károsult számára.

A termék egyébként akkor hibás, amennyiben nem nyújtja azt a biztonságot, mely általában elvárható tőle, figyelembe véve a termék rendeltetését, az ésszerűen várható használatát is.

Ha tehát – a mostani cikk címénél maradva – a trambulin gumi aljzata egy rendeltetésszerű használat során elszakad, vagy a tartó rugók szétpattannak, ez megalapozhatja a termék hibáját. Sajnos a hiba fennállását a károsultnak kell bizonyítania, mely sok esetben szakkérdés eldöntésétől függ. Ha a károsult mindezt bizonyítja, akkor a gyártó csak és kizárólag a törvényben meghatározott esetekben mentesülhet a helytállási kötelezettsége alól.

Ilyen eset például, ha a gyártó igazolja, hogy a terméket nem hozta forgalomba, vagy a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta, vagy a termék forgalomba hozatalakor a tudomány és technológia akkori állása szerint nem volt felismerhető. A gyártót terhelő kimentési okok igen konkrétan és sokszor nehezen igazolhatóak.

Ugyanakkor a károsult a kárigényét záros határidőn belül, azaz a kárról való tudomásszerzéstől számított 3 éven belül érvényesítheti a gyártóval szemben. A gyártót viszont – objektív módon – az adott termék forgalomba hozatalától számított 10 évig terheli a termékfelelősségi kötelezettség.

Ebből az is következik, hogy amennyiben az érintett trambulint a gyártó 12 éve már forgalomba hozta, de a termék hibájából 1 éve következett be kár, akkor sajnos már a gyártóval szemben sem lehetséges a fellépés a fenti okból.