A tanú jogai és kötelezettségei

A tanú a bibliára teszi a kezét. Egy másik kéz tartja a bibliát.
A tanúk meghallgatása a bizonyítás egyik leggyakoribb módja polgári- és büntetőperekben egyaránt. A szabályozás részletességére tekintettel az alábbiakban összefoglaljuk, mire szükséges figyelmet fordítani, amennyiben tanúkénti megjelenésünk válik szükségessé.

Fontos leszögezni, hogy a bíróság idézésének minden állampolgár köteles eleget tenni, indokolatlanul nem maradhat távol a tárgyalásról, melyre meghallgatását kitűzik.

A megjelenés mellett a tanú köteles vallomást tenni azokkal a tényekkel kapcsolatban, melyek vonatkozásában a bíróság szükségesnek tartja a meghallgatását. Kivételt képeznek olyan esetek, amikor a vallomástételt megtagadhatja. E körbe tartozik például a hozzátartozói kapcsolat vagy éppen a hivatásbeli (orvosi, ügyvédi) titok megőrzésének kötelezettsége.

A leginkább kiemelendő tény, hogy a tanút igazmondási kötelezettség terheli: az általa tett vallomásnak meg kell felelnie a valós, objektív tényeknek, ugyanis a hamis tanúzást a büntető törvénykönyv szabadságvesztéssel bünteti.

Sajnos nem példátlan – különösen összetett, bonyolult jogviták esetén – hogy a bizonyítási eljárásra csak hosszú idő elteltével kerül sor, akár a jogsértés bekövetkezéséhez képest évekkel később. Ilyen esetekben természetesen a tanúk emlékei megkopnak az adott ügy vonatkozásában, így nem feltétlenül várható értékelhető vallomás. Annak ugyanakkor semmi akadálya, hogy a tanú egyes tényállási elemek vagy meghatározott kérdések vonatkozásában jelezze, amennyiben azokra pontosan már nem emlékszik.

Lényeges továbbá, hogy a tanú még a vallomás megtételét követően is kizárólag akkor hagyhatja el a bíróság épületét, amennyiben erre az eljáró bíró kifejezetten engedélyt adott. Az erről szóló felvilágosítás, valamint a hamis tanúzás következményeiről és a tanúvallomás megtagadásáról való tájékoztatás lényeges eljárási garancia mind a polgári-, mind a büntetőperekben.

A tanú joga többek között, hogy vallomását összefüggően előadja, anyanyelvét használhassa az eljárásban, valamint adatainak zártan kezelését kérje. Igényt tarthat továbbá a megjelenésével összefüggő ténylegesen felmerült és igazolt költségeinek megtérítésére.

Gépjárművel történő utazás esetén a motor hengerűrtartalmának és a hajtóanyag fajtájának meghatározása mellett – melyeket forgalmi engedéllyel lehetséges igazolni – az üzemanyagnorma alapulvételével kerül kiszámításra a térítendő összeg. Vasúti közlekedés esetén a másodosztályú menetjegy, helyközi buszjárat és helyi tömegközlekedési eszköz vonatkozásában a viteldíj megtérítésére van lehetőség a jegy vagy számla bemutatását követően.