A szálloda felelőssége

Egy kéz egy szobakulcsot nyújt át egy másik kézbe.

Sajnos nem ritka eset, hogy a nyaralásukat töltő, pihenésre vágyó emberek abba a kellemetlen helyzetbe kerülnek, hogy a pénztárcájukat, mobiltelefonjukat vagy esetleg az autójukat arra jogosulatlan személyek eltulajdonítják. Ilyenkor általában első lépésként feljelentést teszünk a rendőrségen, bízva abba, hogy megtalálják az elkövetőt és visszakaphatjuk vagyontárgyunkat. Fontos azonban kiemelni, hogy abban az esetben, ha a vagyontárgyunkat mondjuk egy szállodában vagy egy múzeum, színház ruhatárából lopják el ezen intézmények felelősségének a kérdése is felmerülhet, bizonyos a törvény által szigorúan meghatározott esetekben.

A törvény alapján a szálloda felelőssége azokban a dolgokban bekövetkezett károkért áll fenn, amelyeket a vendég a szállodában kijelölt, illetve általában erre rendelt helyen vagy a szobájában helyezett el. Ilyennek tekinti az újabb bírói gyakorlat például a szálloda zárt parkolójában elhelyezett gépkocsit is. Ennek kapcsán egy konkrét esetben is kimondták, hogy a szálloda felelős a zárt parkolójában elhelyezett gépkocsikban bekövetkezett kárért. Továbbá megállapították, hogy felelősségének a mértéke nem korlátozott akkor, ha a parkoló bejáratának az őrzéséről nem megfelelően gondoskodott. Az említettek mellett a szálloda felel azokban a dolgokban bekövetkezett károkért is, amelyeket a vendég a szálloda olyan alkalmazottjának adott át, akit dolgai átvételére jogosultnak tarthatott.

A szálloda felelőssége alapján a kártérítés mértéke legfeljebb a napi szobaár összegének ötvenszerese. Abban az esetben, ha egy vendég különösen nagy értékű dolgot visz magával a szállodába, akkor egyeztetnie kell a szállodával, hogy vállalják-e annak őrzését. Ha igen, akkor ezért a dologért a szálloda az általános szabályok szerint, korlátozás nélkül felel.

A jogszabály szerint az értékpapírokért, készpénzért és egyéb értéktárgyakért a szálloda felelőssége akkor áll fenn, ha a szálloda a dolgot megőrzésre átvette, vagy a megőrzésre átvételt megtagadta. Az itt felsorolt vagyontárgyak nagy értékére tekintettel mind a vendégnek, mind a szállodának az az érdeke, hogy azok ne maradjanak őrizetlenül. Ezen vagyontárgyak elveszéséért, elpusztulásáért, megrongálódásáért csak akkor felel a szálloda, ha e tárgyakat megőrzésre átvette vagy a megőrzésre átvételt megtagadta. Az így elhelyezett dolgokért a szálloda felelőssége korlátlan. Abban az esetben viszont, ha a vendég meg sem kísérelte átadni a szállodának a vagyontárgyakat, a szálloda mentesül a felelősség alól, ha azokban kár keletkezik.

A szállodák mellett a jogalkotó egy másik intézménycsoport felelősségére vonatkozó külön szabályozást is meghatározott. Eszerint a fürdők, kávéházak, éttermek, színházak és a nyilvánosság számára nyitva álló hasonló intézmények, továbbá a ruhatár felelősségére a szálloda felelősségének szabályait kell főszabály szerint alkalmaznia, az alábbiakban részletezett két eltéréssel.

Felelősségük az olyan dolgokra terjed ki, amelyeket a látogatók ezen intézményekbe rendszerint magukkal szoktak vinni. A szabály indoka, hogy a megőrzést ingyen vagy csekély ellenszolgáltatás fejében vállaló intézmények elsődleges tevékenysége nem értéktárgyak őrzése, ezért nem indokolt, hogy olyan vagyontárgyak elveszéséért is feleljenek, amelyekre nem számíthattak. A felelősség tehát rendszerint csupán az ilyen intézményekbe általában bevitt ruhákra terjed ki. Nem felelnek viszont az intézménybe bevitt ékszerekért, vagy nagyobb mennyiségű készpénzért azok eltűnése esetén.

Továbbá abban az esetben, ha megfelelő hely áll a látogatók rendelkezésére dolgaik megőrzése céljából, az intézmény az itt elhelyezett dolgokban esett kárért tartozik felelősséggel. A szabály indoka, hogy ebben az esetben a bekövetkezett kár a látogató nem kellően körültekintő eljárásának is a következménye, hiszen a lehetőség ellenére nem helyezi biztonságos körülmények közé a vagyontárgyát. Ezzel összefüggésben a bírói gyakorlat egy konkrét esetben kimondta, hogy mentesül például a fürdő üzemeltetője, ha a vendégek értékeinek megőrzésére fokozott biztonsági őrizetet lehetővé tévő értékmegőrzőt tart fenn és a vendég a gépjármű indítókulcsát nem az értékmegőrzőbe helyezi el, hanem az öltözőszekrényben hagyja. Az említettek alapján tehát érdemes minden esetben élni a szolgáltatók által biztosított, a vagyontárgyaink megőrzésére szolgáló helyiségek használatával.