A munkavállalót megillető jogok hozzátartozó halála esetén

Egy férfi állát támasztva, egy felhőkarcoló ablakán bámulva gondolkozik.

Kevesen vannak tisztában azzal, hogy munkavállalóként milyen jogok illetik meg abban a nehéz helyzetben, ha hozzátartozójuk hunyt el. Ennek részletiről adunk tájékoztatást ebben a cikkben.

Hozzátartozó halálát, a legtöbben nehezen éljük meg. Ez sokszor lelki terhet is jelent a mindennapokban. Ilyenkor jelenthet némi segítséget az, ha a munkavállaló mentesül a munkavégzési kötelezettsége alól.

A Munka Törvénykönyve erre az esetre kedvezményt ad az érintett munkavállaló számára. Ugyanis, a munkavállalónak lehetősége van arra, hogy a hozzátartozó halála miatt mentesüljön a rendelkezésre állási és a munkavégzési kötelezettség alól. Ennek időtartama 2 munkanap.

Fontos információ, hogy nem szükséges ehhez az, hogy közeli hozzátartozóról legyen szó. A törvény megfogalmazása szerint ugyanis ilyen hozzátartozó a munkavállaló házastársa, egyeneságbéli rokona, tehát akár a nagyszülője is, a testvére, az élettársa, de még a házastárs egyeneságbéli rokona és testvére, vagy a testvér házastársa is. Természetesen az örökbefogadott, a mostohagyermek és a nevelőszülő is – hasonlóan a fentiekhez – ebbe a körbe tartozik.

A munkavállaló külön kérelmére köteles – a törvény rendelkezése alapján – a munkáltató biztosítani a fenti 2 munkanapra szóló mentesülést. Ez tehát nem a munkáltató mérlegelésétől, „kegyétől” függ. A munkavállalónak azonban igazolnia szükséges, hogy teljesültek a törvényben meghatározott feltételek, mely a halotti anyakönyvi kivonat bemutatásával, vagy másolatának csatolásával történhet. Javasolt a kérelmet igazolható módon a munkáltatói jogok gyakorlója részére megküldeni.

A munkáltatónak erre az időre munkabért kell számfejtenie, mely a távolléti díj összegét foglalja magában. Ez általában az alapbérnek az érintett napokra számfejtett összegét jelenti. Tehát nem fizetett nélküli szabadságról van szó, mint ahogyan azt általában a munkáltatói oldalról sokszor gondolják.

Fontos tehát, hogy ha ilyen helyzetbe kerülnek, akkor a fenti jogaikkal is tisztában legyenek.