A legrászorultabb hitelesek segítsége

Egy férfi inggé hajtogatott papírpénz mellett 4 kupac fémpénzből.

A napokban lépett hatályba az állam javára értékesített ingatlanok bérleti díjáról és cseréjének feltételéről szóló kormányrendelet.

A lakbér mértéke megfizethető, a kezdetekben a hitel felvételekor megállapított forgalmi érték 1,5 százaléka évente, majd mértéke az inflációval emelkedik.Induljunk a kezdetektől! A legrosszabb helyzetben lévő adósok megsegítésére az állam a Nemzeti Eszközkezelő Társaságot (NET) hozta létre. Ebbe a körbe azok tartozhatnak, akiknek jelzáloghitelük van (lehet az forint, vagy deviza), és tartósan nem tudnak fizetni. Bizonyos feltételek fennállása esetén a NET ezen adósok lakását megvásárolhatja úgy, hogy az adós bérlőként a lakásban maradhat.Milyen feltételeknek kell teljesülniük a programban való részvételhez? A feltételek a hitelszerződéshez, az ingatlanhoz és a szociális rászorultsághoz kapcsolódnak. Így feltétel, hogy a bank a hitelszerződést már felmondta és az érintett ingatlant kényszerértékesítésre jelölte ki. Az ingatlan hitelszerződésben megállapított értéke Budapesten a 15, vidéken a 10 millió forintot nem haladhatja meg. A kényszerértékesítésre való kijelölésről a bank értesíti az adóst, aki 30 napon belül egy szándéknyilatkozat aláírásával fejezheti ki beleegyezését. Két igazolásra is szükség van: egyrészt a jegyzőére, hogy az adós vagy házas-/élettársa rendszeres szociális segélyben vagy foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül, másrészt a Magyar Államkincstáréra, hogy a háztartásban legalább kettő olyan gyermeket nevelnek, aki családi pótlékra jogosult.A labda ezzel ismét a pénzügyi intézmény térfelére kerül. A szándéknyilatkozat aláírásától számított 8 napon belül értesítenie kell az adóst, hogy megfelel-e feltételeknek, 30 napon belül a NET-et, hogy az ingatlan átruházásához – egyelőre csak elvi – hozzájárulását megadja-e. A NET az ingatlant akkor vásárolja meg, ha a pénzügyi intézmény a NET által felajánlott vételárat elfogadja. Ami nagyon fontos: az így meg nem térülő, hiteladóssal szembeni további követelését véglegesen elengedi. Az adós tehát a későbbiekben tiszta lappal indulhat.Az ingatlan megvásárlásával egyidejűleg kerül sor a bérleti szerződés megkötésére a NET és az adós között. A most hatályba lépett kormányrendelet szerint a lakbér összegét ebben a bérleti szerződésben kell megállapítani. A lakbér jogszabályban rögzített mértéke a piaci viszonyokhoz mérten nem magas: egy naptári hónapra számítva a bérleti szerződés megkötésének évében a jelzáloghitel-szerződés megkötésekor megállapított forgalmi érték 1,5 százalékának egy tizenketted része (egy 10.000.000,-Ft-os ingatlannál havi 16.000,-Ft). A bérbeadó NET a bérleti szerződésben megállapított lakbér összegét adott év március 1-től évente a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző évi éves fogyasztói árindex mértékével megegyező mértékben növelheti. A lakbér változását minden év február 28-ig írásban közli a bérlővel.A bérleti jog bérlők közötti cseréje esetén a NET a cseréhez való bérbeadói hozzájárulást akkor adhatja meg, ha egyik bérlőnek sem áll fenn lakbérfizetési hátraléka.Várhatóan ez év április végén, május elején kerül sor az első adásvételi és bérleti szerződések megkötésére. Negyedévenként a pénzügyi intézmények újabb és újabb ingatlanokat jelölnek ki kényszerértékesítésre. A program három évig tart, és a NET összesen 25 ezer ingatlant vásárolhat meg.D.A.S. JogSzerviz