A légi utasok jogaival kapcsolatos újdonságok

Egy utasszállító repül felfelé.

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján elmondható, hogy a nyári szezonra való tekintettel, egyre több utas veszi igénybe a légitársaságok szolgáltatásait.

A diszkont társaságoknál már akár olyan áron is válthatunk magunknak repülőjegyet, amennyibe egy busszal szervezett kirándulás kerülne. Ezen időszak alatt, rohamosan megnő a légi járatok késésével, törlésével összefüggő problémák száma és érezhetően több az ilyen természetű ügy, valamint jogi képviselettel összefüggő megkeresés is.
 Az alaptézis szerint a hatályos 261/2004 EK rendelet értelmében, mind a járat késése, mind annak törlése miatt a légi társaság helytállni köteles. Ez alól kivételt képez az az eset, amikor vis maior (eháríthatatlan külső ok) miatt késett a járat, vagy előre nem látható, külső tényező miatt törölte a légitársaság a repülőjáratot. Ha a légitársaság bizonyítja a rendkívüli ok, körülmény fennállását, akkor mentesül a fizetési, kártérítési kötelezettség alól. Természetesen, a vis maiort a légitársaságnak kell tudnia bizonyítania, így arról is nyilatkoznia kell, hogy milyen konkrét rendkívüli körülmény állt fenn. Amennyiben ez nem igazolt, úgy a légitársaság kimenteni sem tudja magát.A bíróság mindig az eset összes körülményére tekintettel bírálja el azt, hogy mely körülmény minősült az adott helyzetben előre nem látható, rendkívüli körülménynek. Általánosságban azonban elmondható, hogy ilyen vis maiort jelentenek a rendkívüli, nagy erejű viharok, vagy akár a vulkán kitörés is, mely utóbbira a pár évvel ezelőtti izlandi vulkán kitörése lehet szemléltető példa. Milyen lehetőségei vannak az utasnak járattörlés esetén?Az utas ekkor vagy kérheti a jegy árának visszatérítését, vagy a továbbszállítást, valamint az ellátás biztosítását, és végső soron – ha annak feltételei fennállnak – akkor kártalanítást. Nem követelhető azonban kártalanítás akkor, ha a járat törléséről a légitársaság az utast előre értesítette és az értesítéssel egyidejűleg olyan járatra foglaltak helyet az utas számára, amelyikkel az eredetileg tervezettel megközelítőleg azonos időben éri el úti célját. Követelhető-e kártérítés a nagymértékű késés esetére?E kérdésre korábban nem létezett egyértelmű válasz. Az újdonság azonban az, hogy több európai bírósági ítélet kimondta, hogy a nagyfokú, hosszú időtartamú késések esetére is megilletheti az utast a kártalanítá. Az eddigi ítéletek alapján a legalább 3 órás késés esetén már élhet az utas ezzel az igényével, de abban az esetben, ha a vis maior tényét a légitársaság bizonyítani tudja, úgy mentesülni fog a kártérítés fizetési kötelezettsége alól.Ez a változász azonban nem érinti az utasok azon jogait, miszerint a járat legalább 2 órás késése miatt étkezésre, frissítőre, egyéb szolgáltatásra (pl. telefonhívás) tarthat igényt.