A közös tulajdon megszüntetése

Egy kertvárosi utca, több ház, füves udvarral.

A közös tulajdon nem ismeretlen fogalom, hiszen nagyon gyakran előfordul, hogy több ember együtt vásárol ingatlant, vagy akár testvérek, egyéb leszármazók közösen öröklik meg egy ingatlan tulajdonjogát az örökhagyó után.

Nagyon sok esetben azonban a tulajdonostársak nem tudnak megállapodni a közös tulajdon használatáról, így sokszor arra az elhatározásra jutnak, hogy jobb lesz a közös tulajdont megszüntetni. Ám ez sem mindig megy gördülékenyen…A közös tulajdon megszüntetését bármelyik tulajdonostárs követelheti. A tulajdonközösség megszüntetésének módjára nézve elsősorban a felek megállapodása irányadó, a tulajdonostársak azonban sok esetben nem jutnak minden fél számára elfogadható megállapodásra, melynek hiányában a közös tulajdont a bíróság szünteti meg.A közös tulajdon tárgyait elsősorban természetben kell megosztani. A természetbeni megosztásnak azonban lehetnek akadályai. Lehetséges, hogy ez jelentős értékcsökkenéssel járna, gátolná a rendeltetésszerű használatot, vagy éppen jogi akadályként a megosztáshoz hatósági engedély szükséges.A közös tulajdon tárgyait vagy azok egy részét – ha ez a tulajdonostársak körülményeire tekintettel indokolt – megfelelő ellenérték fejében a bíróság egy vagy több tulajdonostárs tulajdonába adhatja. Ehhez a tulajdonjogot megszerző tulajdonostárs beleegyezése szükséges, kivéve, ha a bíróság a közös tulajdonban álló ingatlanrészt az abban lakó tulajdonostárs tulajdonába adja, és ez nem sérti a bennlakó méltányos érdekeit.Az a tulajdonostárs, aki a többiek illetőségét magához váltja, azokat rendszerint pénzben köteles kielégíteni. Ez esetben vizsgálni kell a magához váltó tulajdonostárs teljesítő képességét és fizetési készségét. A megváltási árat (vételárat) a bíróságnak ítéletében kell megállapítania.Ha a közös tulajdon más módon nem szüntethető meg, illetőleg a természetbeni megosztás jelentős értékcsökkenéssel járna, vagy gátolná a rendeltetésszerű használatot, a közös tulajdon tárgyait értékesíteni kell, és a vételárat kell a tulajdonostársak között megfelelően felosztani. A tulajdonostársakat az elővásárlási jog harmadik személlyel szemben az értékesítés során is megilleti.dr. Bezzegh Edina