A kötelező óraleolvasást többé nem bánja egy szabadnapunk sem

Módosulnak a földgáz- és villamosenergia szolgáltatásokra vonatkozó szabályok a szociális közműszolgáltatás kialakítása érdekében, egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló törvény rendelkezései alapján.

A legfontosabb változást a fogyasztási hely kikapcsolására vonatkozó szabályozása hozza, amely elsődlegesen a fogyasztók érdekeit tartja szem előtt. Eddig a fogyasztási hely 60 napon túli tartozás esetén akkor is kikapcsolható volt, amennyiben a tartozás nem számlafizetési késedelemből eredt, hanem kötbérfizetési kötelezettség elmulasztásából. A legtipikusabb példa erre az az eset, amikor a fogyasztó szabálytalan vételezés esetén kötbér megfizetésére kötelezi a fogyasztót, amelynek összege akár több százezer forintra is rúghat. A törvény értelmében a számlafizetésen kívüli tartozás esetén már csak akkor lesz kikapcsolható a fogyasztási hely, ha a szolgáltató a tartozás behajtása kapcsán polgári peres, vagy fizetési meghagyásos eljárást kezdeményezett, igazolható módon. 

A törvény módosítja az ügyfélszolgálatokra vonatkozó szabályokat, melyek értelmében biztosítani kell a fogyaztók számára azt a jogot, hogy a személyes ügyfélfogadás ne járjon a számukra aránytalan érdeksérelemmel. Ennek érdekében a jövőben nem vonhatók össze az ügyfélszolgálatok, és mindegyik járási hivatalban biztosítani kell legalább egy ügyfélszolgálatot, a fogyasztók számától függetlenül. 

Szintén új szabály, hogy az 5000 főt meghaladó lélekszámú településeken, amelyeken nincsen a szolgáltató által fenntartott ügyfélszolgálat, biztosítani kell munkanapokon az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben a panaszfelvétel lehetőségét, továbbá a szolgáltató tájékoztató anyagainak, formanyomtatványainak, valamint üzletszabályzatának elérhetőségét.

Szintén a fogyasztóknak kedvező változás az, hogy a profil alapú számlázással rendelkező fogyasztók kérhetik az eddigi évente egyszeri leolvasás helyett, hogy a szolgáltató negyedévente olvassa le az órákat. Ez nagy mértékben elősegíti, hogy a fogyasztások ne becsléssel, hanem a valós fogyasztásnak megfelelően legyenek meghatározottak, melynek következtében a számlázás a fogyasztók számára kiszámíthatóbbá válik. Ez azért is nagyon fontos változás, mert sok esetben az éves leolvasás nem valósult meg, mert a leolvasó nem fért hozzá az órához. A szolgáltató köteles lesz a leolvasását megelőző számlában tájékoztatni a fogyasztót a leolvasásá várható időpontjáról (öt napos időintervallumot megjelölve), a leolvasás sikertelensége esetén pedig a leolvasó köteles értesítést hagyni a fogyasztónak a következő leolvasási kísérlet várható időpontjáról, illetve tájékoztatást kell adnia az időpontegyeztetés lehetőségéről. 

Azon fogyasztók, akiknek napközben munkahelyi elfoglaltságuk van, szintén örülhetnek a jogszabályváltozásnak, hiszen az időpont egyeztetés során munkanapokon este 20:00-ig is lehetőség lesz időpontot kérni, így az óraleolvasás miatt nem kell egy szabadnapot igénybe venni.