A kötelező eredetvizsgálat díjának visszaigényléséről

Papírpénzből férfiingek vannak hajtogatva és egymás mögött állnak.

Ahogy arról 2010. február 25. napján közzétett gyorshírünkben már beszámoltunk, a kormány döntése értelmében nem kell a jövőben egységesen, minden olyan gépjármű esetében a műszaki vizsga során előzetesen eredetiségvizsgálatot végezni, amelyek esetében erre korábban nem került volna sor. 

A kötelező eredetvizsgálatra vonatkozó előírást a jogalkotó hatályon kívül helyezte, azonban ekkor a díjak esetleges visszatérítéséről még nem rendelkezett. Most azonban világossá vált, hogy a kormányzat méltányosságból a már megfizetett díjak visszatérítését lehetővé tette. Ennek a módjáról számolunk most be.Az illetékes minisztérium rendelete 2010. január 1. napjával lépett hatályba. Ennek generális rendelkezései alapján a 2006. január 1. napját megelőző időszakban, Magyarországon újként vásárolt, törzskönyvvel rendelkező gépjárműveket kötelező eredetiségvizsgálat alá kellett vetetni a műszaki vizsga során. Ennek díja jármű kategóriánként akár 15.000 – 20.000,- Ft-ot is elérhette. A jelentős elégedetlenség és panasz miatt a jogalkotó e rendeletet hatályon kívül helyezte, mivel jelentős méltánytalanságot okozott az érintett gépjármű tulajdonosok körében. Erre való tekintettel dolgozta ki a minisztérium az érintett eredetiségvizsgálatoknál megfizetett díjak visszatérítéséről szóló rendelkezést.A közlemény szerint a 2010. január 1. napja és 2010. február 18. napja közötti előzetes eredetiségvizsgálat díját vissza lehet igényelni. A visszaigénylés írásba foglalt kérelem alapján történhet, melyet a Nemzet Közlekedési Hatóság részére kell megküldeni. A kérelem előterjesztésének két módja is lehetséges: a postai küldeményként való feladás (ezt javasoljuk ajánlott, tértivevényes formában postára adni), illetve a személyes benyújtás (ez esetben célszerű érkeztetett példányban átvetetni a kérelmet).A kérelem előterjesztésére nyitva álló határidő 2010. április 1. napjától 2010. június 30. napja, azaz ez időszak alatt nyújtható be az igény. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a határidőn túl érkezett kérelmeket a hatóság el fogja utasítani, így rendkívül fontos jelentősége van a fenti határidő betartásának.A Nemzeti Közlekedési Hatóság tájékoztatása alapján mivel az eredetiségvizsgálat a vonatkozó eljárásban 60. napig használható fel, ezért ezt követően dönthet a hatóság a megfizetett díj visszafizetéséről. A hatóság természetesen erről határozatot hoz, melyet kézbesítenek az ügyfél részére. A díj kifizetésére a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül történhet meg.További információkat a Nemzeti Közlekedési Hatóság honlapján (www.nkh.hukülső, új ablakban nyílik) tudhatnak meg.