Útdíjfizetés Szlovákiában

Megjelent a Kamionhírek.hu weboldalán

 

2010. január 1-től van érvényben Szlovákiában az új elektronikus útdíjfizetési rendszer, melynek következtében meghatározott útszakaszok (kijelölt autópálya-szakaszok, gyorsforgalmi utak és a kiválasztott I. osztályú utak) díjkötelessé váltak, azokra útdíjat kell fizetni.

Az útdíjfizetési kötelezettség kiterjed minden 3,5 tonna feletti össztömegű gépjárműre vagy 3,5 tonna össztömeget meghaladó, áruszállításra használatos járműszerelvényre, illetve a gépjárművezetőt is beleértendően a több, mint kilenc személy szállítására alkalmas gépjárművekre.

A gépjármű üzemeltetője köteles a kijelölt útszakaszokért az útdíjat megfizetni. Maga az útdíj egy átalánydíj, amely a díjköteles útszakaszon megtett egy kilométeres útszakaszra vonatkozik, és függ az adott gépjármű kategóriájától, tengelyszámától és emissziós osztályától is. Az útdíj kiszámítására a gépjárműbe beszerelt fedélzeti egység (ún. OBU készülék) és az ebből nyert elektronikus adatok szolgálnak. A szlovák törvény alapján a gépjármű üzemben tartójának és a gépjármű vezetőjének kötelezettsége, hogy az útdíjköteles útszakasz előtt az egységet beszerezze, azt rögzítse és üzembe helyezze.

A hivatkozott fedélzeti egységhez Magyarországon nem lehet hozzájutni. Magát az egységet elméletileg a határátkelőhelyeken, illetve meghatározott értékesítési pontokon (rendszerint benzinkutak) lehet beszerezni. Az értékesítési pontokon emellett lehetőség van regisztrációra, a fedélzeti egység stabil beszerelésére, a hibás vagy sérült készülékek cseréjére, a készülékek visszavételére, az előzetesen befizetett, de fel nem használt útdíjmaradvány visszafizetésére, esetleges problémák bejelentésére stb. is.

A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy a szlovák hatóságok közvetlenül a határ átlépését követően ellenőrzés alá vonják a külföldi gépjárműveket, és ellenőrzik a fedélzeti egység meglétét, illetve annak üzembe helyezését. A később részletezésre kerülő bírságok elkerülése érdekében javasoljuk, hogy a fedélzeti egység elsősorban a határátkelőhelyen kerüljön beszerzésre. A későbbi (határtól távolabb eső) értékesítési pontokon csak abban a másodlagos esetben kerüljön sor a készülék beszerzésére, ha ahhoz a határátkelőhelyen önhibán kívül nem sikerült hozzájutni (pl.: elfogyott). Ilyen esetekben célszerű lehet erről bármilyen írásbeli igazolást kérni.

A határátkelőhelyeken és az értékesítési pontokon kétféle berendezéshez lehet hozzájutni: egyrészt tartósan (stabilan) beépíthető készülékhez, másrészt a gépjármű szivargyújtóján keresztül működtethető egységhez. A különbséget nemcsak a két készülék közötti beszerelési mód jelenti, hanem az útdíjfizetés módja is.

I. A szivargyújtóról működtethető fedélzeti egység esetén előzetesen kell megfizetni az útdíjat, azaz a készüléket előre fel kell tölteni a megfelelő pénzösszeggel. Ezt a fedélzeti egységet az első szélvédő belső felére kell felszerelni a kormányoszlop és a gépjármű középvonala közé. A fedélzeti egységet nem takarhatja más tárgy, sem a nyugalmi helyzetben álló ablaktörlők. Maga a készülék nem zavarhatja a vezetőt a kilátásban. Ennél a készüléknél a felelősséget a gépjármű üzemeltetője és/vagy a gépjármű vezetője viseli a készülék helyes felszereléséért, elhelyezéséért és helyes beállításáért.

II. A stabilan beszerelhető fedélzeti egység esetén a gépjármű üzemeltetője használhatja a díjköteles útszakaszokat az útdíj megfizetése előtt is. Ebben az esetben utólag, az elszámolási hónap végén fizethető meg az útdíj. E készülékek beszerelését erre hivatott szakszervizek végzik, akik egyúttal garantálják a készülék szakszerű beszerelését is.

A szlovák törvény meglehetősen nagy összegű bírságokat helyezett kilátásba a szabálysértést elkövetőkkel szemben. Szabálysértést követ el az, aki a díjköteles útszakaszokat útdíjfizetés nélkül használja; ellenőrzéskor, a felszólítást követően elutasítja az útdíj megtérítését; nem szereltet be fedélzeti egységet; a fedélzeti egységbe nem vagy hiányosan, vagy hamisan táplálja be az adatokat; a fedélzeti készülékkel jogosulatlanul manipulál. A kiszabható büntetés ilyen esetekben 2655,- Euróra rúg, csekken befizetett bírság esetén pedig 1655,- Euróra. A büntetés mellett a hatóság pótdíj kiszabására is jogosult a kijelölt útszakaszon – útdíj megfizetése nélkül – megtett valós távolság alapján. Amennyiben a megtett valós távolság nem állapítható meg, akkor az útdíj kiszámítása 650 km útszakasz-hosszúságból és az illetékes díjszabásból történik.

A törvény alapján a gépjárművek vezetői kötelesek ellenőrizni az egység helyes beállítását és működőképességét mind elindulás előtt, mind menet közben, mind az út végén. Előfordulhat olyan szituáció is, hogy a gépjármű vezetője azt észleli, hogy a készülék nem megfelelően működik. Ebben az esetben kötelessége, hogy megszakítsa az útszakaszon való továbbhaladását és a legközelebbi kapcsolattartó ponton jelezze a rendszer üzemeltetőjének a készülék hibáját. E kötelezettség elmulasztása szintén alapot teremt a hatóságoknak a bírságolásra.

A még részletesebb információgyűjtés és a későbbi problémák elkerülése érdekében javaslom a rendszer üzemeltetőjének ügyfélszolgálati telefonvonalát (+421 2 35 111 111), ahol magyar nyelvű operátor is segít a felkészülésben és az eligazodásban.