Vitatható-e a keresőképtelenséggel kapcsolatos orvosi vélemény?

Asszisztens bekötözi egy beteg lábát.

A keresőképtelenség elbírálásának célja, hogy a betegszabadság, illetőleg táppénz igénybevételéhez megállapítsa és igazolja, hogy a munkavállaló a munkáját betegsége vagy beteg gyermeke ápolása miatt ellátni nem tudja.

A keresőképtelenség elbírálása egyértelműen szakmai kérdés, így arra fő szabály szerint a háziorvos, illetve a jogszabályban meghatározott orvos jogosult. A kórházi kezelés időtartamára, valamint a pszichiátriai betegek úgynevezett alkalmazkodó (adaptációs) szabadsága esetén a kórház igazolja a keresőképtelenséget.

Annak megítélése, hogy betegsége miatt nem munkaképes a munkavállaló, mind ennek az akadálynak az elhárulása, vagyis hogy gyógyultnak tekinthető-e, a mindenkor érvényes szakmai irányelvek alapján eldöntendő orvosszakmai kérdés. Fontos kiemelni, hogy betegség miatt megállapított keresőképtelenség elbírálásánál az a foglalkozás, illetőleg az a munkakör az irányadó, amelyben a biztosított a keresőképtelenségét közvetlenül megelőzően dolgozott.

Amennyiben a munkavállaló az egészségi állapota javulásának következtében munkája elvégzésére már alkalmas, a keresőképtelenséget elbíráló orvosnak a biztosítottat keresőképessé kell nyilvánítania.

A visszaélések elkerülése érdekében vannak olyan előírások, amelyek a betegen számon kérhetőek.  Így például a táppénz folyósítását meg kell szüntetni, ha a jogosult az elrendelt orvosi vizsgálaton elfogadható ok nélkül nem jelent meg. Szintén megvonható a táppénz, ha a keresőképesség elbírálásának ellenőrzése során a szakértő, illetve a felülvéleményező főorvos általi vizsgálatához nem járult hozzá. A szakértő, illetve a felülvéleményező főorvos – a kezelő orvos jelenlétében – a keresőképességet a jogosult tartózkodási helyén is ellenőrizheti. A táppénz folyósítását akkor is meg kell szüntetni, ha a táppénzre jogosult a keresőképességét elbíráló orvos utasításait nyilvánvalóan nem tartja be, illetve a gyógyulását tudatosan késlelteti.

Jó, ha tudjuk, hogy a betegszabadság, illetve a táppénz ideje alatt a munkáltató is kezdeményezheti a keresőképtelenség felülvizsgálatát.

Tekintettel arra, hogy a keresőképtelenség elbírálása szakmai kérdés, amennyiben a keresőképtelenséget elbíráló orvos, illetve a felülvéleményező főorvos vagy a szakértő főorvos a keresőképtelenséget illetően nem ért egyet, a vita eldöntése érdekében a fővárosi és megyei kormányhivatal orvosszakértői feladatkörében eljáró járási hivatalhoz fordulhat a kérdés eldöntése érdekében. Ugyancsak ide fordulhat a munkavállaló is, amennyiben nem ért egyet a keresőképtelenség elbírálására jogosult orvos döntésével. Ilyen esetben egy orvosi bizottság dönt a vitás kérdésben.