Végleg megszűnnek a szabad munkavállalás korlátai

Egy piros nyíl áttör egy fehér téglafalat.

2011. május elsejétől már Németországban és Ausztriában sem kell a magyar állampolgároknak munkavállalási engedély, ugyanolyan feltételekkel dolgozhatnak, mint az adott ország állampolgárai.

A két ország a régi EU-tagállamok közül utolsóként szünteti meg a hét éven keresztül érvényben levő munkaerő-piaci korlátozásokat az Európai Unióhoz 2004. május elsején csatlakozott tíz tagállam állampolgárai előtt.A két említett ország attól tartott ugyanis, hogy az újonnan csatlakozó tagállamokból érkező, a hazaihoz képest olcsó munkaerő elözönli a munkaerőpiacukat, megnehezítve ezzel a saját állampolgáraik helyzetét.A felmérések szerint az aggodalmak nem igazolódtak be, az új munkaerő nem jelentett veszélyt a hazai munkavállalókra, az újonnan érkezők a hiányszakmákban helyezkedtek el.Mit is értünk szabad mozgás, ill. a munkavállalás szabadsága alatt? Az Európai Unión belül érvényesülő "szabad mozgás" joga lehetőséget nyújt a határokon történő formalitások nélküli átlépésre, a letelepedésre és egyben jogot testesít meg az Európai Unió és Európai Gazdasági Térség tagállamaiban történő munkavégzésre. A munkaerő szabad mozgása az EU egyik legfőbb belső piaci alapelve.A munkaerő szabad mozgásából eredő legfontosabb jogosultság a diszkriminációmentesség biztosítását jelenti a tagállami állampolgárok és a célország állampolgárai között. Eszerint tilos a munkavállalók megkülönbözetése a felvétel, a munkabér, a munkavégzés feltételei tekintetében és adójogi szempontból is. Az egyenlő bánásmód követelménye kiterjed az oktatásra, ill. szak- és átképzésekre is. A más tagállamból érkező munkavállalókat a szociális jogosultságokból sem lehet kizárni.Megfelelő munkát keresni és találni persze továbbra sem egyszerű. Hogyan lehet tudomást szerezni a más tagállamban található betöltetlen állásokról?Az interneten keresgélve számtalan munkalehetőséget találhatunk. A munkaerő közvetítő, ill. a munkaadó kiválasztásánál a későbbi munkaügyi jogviták (pl. elmaradt és behajthatatlan munkabér, be nem jelentett foglalkoztatásból eredő és nem érvényesíthető joghátrány) elkerülése érdekében óvatosságra intjük olvasóinkat. A témában a megbízható és ellenőrzött portálok közé tartozik az Európai Unió által létrehozott EURES.A munkaerő szabad áramlásának ösztönzésére 1993-ban hozták létre az EURES elnevezésű információs közvetítési rendszert (EURopean Employment Services/Európai Foglalkoztatási Szolgálat), amely megkönnyíti a munkaerő közvetítését az EU-ban, az EGT-ben, illetve Svájcban is. A hálózat partnerei között megtalálhatóak az országos foglalkoztatási szolgálatok, szakszervezetek és munkáltatói szervezetek is. A hálózatot az Európai Bizottság koordinálja.Az EURES egyrészt tanácsot ad a tagállamokban munkát keresők számára az EU, Európai Gazdasági Térség és Svájc álláslehetőségeiről, valamint ottani élet- és munkakörülményekről, másrészt segítséget nyújt azok számára is, akik más országokból érkező munkavállalókat szeretnének felvenni. Országok szerinti keresésre is van lehetőség, a palettán természetesen Németország és Ausztria is megtalálható. Hasznos információk találhatóak a külföldön történő munkavállalás gyakorlati lépéseit illetően is, ellenőrző lista összeállításával nyújtanak segítséget ahhoz, hogy a külföldi munkavállalás valóban jól átgondolt döntés eredményeként születhessen meg. Bővebb információkat a követező internetes címen lehet találni: http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=hukülső, új ablakban nyílik