Változnak a munkába járás költségei

Egy üres metróállomáson éppen megy el a metró.

A Kormány hatályon kívül helyzete a 78/1993. (V.12.) korm. rendeletet, mely a munkába járáskor adható költségek megtérítését szabályozza.

A korábbi szabályozáshoz képest jelentős eltérés, hogy a jogszabály a lakóhely és a tartózkodási hely fogalmát is meghatározza, az ezek és a munkahely közötti utazás költségeit kell megtéríteni. A tartózkodási helynél nem feltétel, hogy az bejelentett, a személyi okmányokban is feltüntetett cím legyen. Elegendő, hogy munkavégzési célból ideiglenesen ezen a helyen tartózkodjon.A rendelet szerint elsődlegesen az alábbi tömegközlekedési eszközöket kell igénybe venni:

  1. belföldi vagy határon átmenő országos közforgalmú vasút 2. kocsiosztályán,
  2. helyközi (távolsági) autóbuszjáraton,
  3. elővárosi buszon, HÉV-en,
  4. menetrend szerint közlekedő hajón, kompon, vagy réven

A fenti eszközök költségeinek legalább 86%-át köteles a munkáltató megtéríteni. Ezektől eltérő járművek, mint például a személyautó költségeinek megtérítésére a munkáltató csak akkor köteles, ha munkavállaló lakóhelye vagy tartózkodási helye, valamint a munkavégzés helye között nincsen közösségi közlekedés vagy munkarendje miatt nem vagy csak hosszú várakozással tudja igénybe venni a közösségi közlekedést. A hosszú várakozás a rendelet szerint az az időtartam, amely a munkavállaló személyi, családi vagy egyéb körülményeire tekintettel aránytalanul hosszú, és amely az út megtételéhez szükséges időt meghaladja. Abban az esetben sem tagadhatja meg a térítést, ha a munkavállaló mozgáskorlátozottsága, illetve súlyos fogyatékossága miatt nem képes közösségi közlekedési járművet igénybe venni, ideértve azt az esetet is, ha a munkavállaló munkába járását az Mt. 139. § (2) bekezdésében felsorolt közeli hozzátartozója biztosítja.Felhívjuk a figyelmet, hogy a rendelet az előbbi feltételek hiányában sem tiltja meg a gépjárművel történő bejárás költségeinek megtérítését, csak a munkáltató mérlegelési jogkörévé teszi azt.A rendelet továbbra is ismeri a hazajárás fogalmát. A bejelentett lakhelye és a munkavégzés céljából igénybe vett tartózkodási helye között a menetjeggyel, bérlettel való elszámolás ellenében ezek árának legalább 86%-át köteles megfizetni. Újítás, hogy az így adható összeg is maximálásra került, 2010-ben havonta legfeljebb 30.000,-Ft adható ilyen címen, 2011-től minden évben a KSH által közzétett fogyasztói árnövekedés mértékével fog az összeg növekedni. Hazajárás esetében is lehetőség van arra, hogy a munkavállaló gépjármű-költségeit térítsék meg.Közigazgatási határon belül csak akkor köteles a bejárás költségeit finanszírozni a munkáltató, ha a lakó vagy tartózkodási hely földrajzi elhelyezkedése miatt a munkavállaló sem helyi sem helyközi tömegközlekedéssel nem tudja megoldani utazását.