Térdsérülést szenvedtem. Fizeti a biztosító a műtétet?

Ügyfelünk sportolás közben térdsérülést szenvedett, melynek kezdetben különösebb fontosságot nem tulajdonított. Tekintettel arra, hogy fájdalmai nem enyhültek, néhány hét elteltével orvoshoz fordult. Sérülése okán beavatkozás vált szükségessé, mely műtét vonatkozásában baleset- és egészségbiztosítása fedezetet nyújtott. A biztosító azonban a térítést megtagadta arra hivatkozással, hogy Ügyfelünk indokolatlanul késedelmeskedett az orvoshoz fordulással, ezzel kárenyhítési kötelezettségét megszegte.

Társaságunk felszólító levelet továbbított a biztosító társaságnak. Rávilágítottunk arra, hogy orvosi ismeretekkel nem rendelkező személlyel szemben nem várható el, hogy erőteljes, határozott külsérelmi nyom nélküli sérüléseinek esetleges következményeit előre felmérje. A biztosító a kárigényt ennek nyomán felülvizsgálta, és a teljesítésről a felszólító levél kézhezvételét követő két héten belül gondoskodott.