Tankötelezettség halasztása

Immáron második éve kell külön kérelmezni az Oktatási Hivataltól, hogy egyébként, a koránál fogva tanköteles kisgyermek ne menjen iskolába. Ennek irányadó rendelkezéseiről adunk tájékoztatást.

2021 szeptemberi tanévkezdéssel tanköteles az a gyermek, aki 2021. augusztus 31-ig betölti a 6. életévét. Azaz 2014. szeptember 1. és 2015. augusztus 31. napja között született.

2020. január 1. napjától, azaz tavalyi év kezdetétől már az óvodáktól és szülőktől függetlenül egy külső hatóság, maga az Oktatási Hivatal dönt arról, hogy egy érintett gyermek esetében helyt ad-e a tankötelezettségre vonatkozó halasztásnak vagy sem. Az eljárás egy közigazgatási eljárás, melyet idén is kizárólag a gyermek szülei, gyámja stb. kérelmezhetnek közvetlenül az Oktatási Hivatalnál.

A kérelem csak korlátozott időtartam alatt, 2021. január 1. és 2021. január 15. napja között terjeszthető elő az erre rendszeresített nyomtatványon. A kérelemben fel kell tüntetni az érintett személyes adatait, az óvodát és azokat az indokokat, mely alapján a szülő úgy véli, hogy gyermeke még életkora ellenére nem iskolaértett.

A 2021. január 1. napja előtt beküldött kérelmeket a Hatóság nem fogja befogadni és elbírálni. Így nagyon fontos, hogy a fenti időtartamon belül kerüljön előterjesztésre. A majd közzétett nyomtatványhoz célszerű mindazokat az esetleges vizsgálati, vagy óvodai pedagógiai véleményt is csatolni, mellyel a szülő a kérelmét alapítja.

A kérelem egyébként vagy postai úton (aláírt nyomtatvány postai feladásával) vagy ügyfélkapun keresztül nyújtható be az Oktatási Hivatalhoz. A kérelem illetékmentes.