Szabadság számítása közalkalmazottaknál

Egy mikulás sapkás férfi, papír teli asztalánál, egy papírt néz, közben a szemüvegét rágja.

Aki egész életpályáját közalkalmazottként tölti, általában tisztában van azzal, hogy milyen szabályok szerint kell az éves szabadságot kiszámítani. Aki azonban újonnan kerül bele a közalkalmazotti létbe, meglepve tapasztalja a különbséget, ami korábbi munkaviszonyához képest mutatkozik.

A közalkalmazottakra ugyanis a Munka Törvénykönyvének rendelkezéseit a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben (Kjt-ben) foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. Márpedig az utóbbi törvény a szabadságokra speciális rendelkezéseket tartalmaz. A közalkalmazottakat is 20 nap alapszabadság illeti meg egy évben, de a pótszabadságokat nem az életkor alapján kell számolni, hanem a fizetési fokozat száma alapján. Például 5-ös fizetési fokozatban 5 nap pótszabadság jár.

 

További pótszabadság járhat, ha:

 

– a közalkalmazott bölcsődében, nevelési-oktatási és a pedagógiai szakszolgálati intézményben, a felsőfokú oktatás keretében, valamint az egészségügyi ágazatban nevelő, nevelő-oktató, oktató munkát, pedagógiai szakszolgálati tevékenységet végez. Ebben az esetben évi huszonöt munkanap pótszabadság illeti meg, amelyből legfeljebb tizenöt munkanapot a munkáltató nevelő, nevelő-oktató, oktató, illetőleg a neveléssel, oktatással, pedagógiai szakszolgálati tevékenységgel összefüggő munkára igénybe vehet.

– föld alatt állandó jelleggel dolgozó, illetve az ionizáló sugárzásnak kitett munkahelyen naponta legalább három órát töltő munkavállalót évenként öt munkanap pótszabadság illeti meg;

– jogszabályban meghatározott egészségkárosító kockázatok között eltöltött napi munkaidőtől függetlenül öt munkanap, legalább ötévnyi, ilyen munkahelyen eltöltött idő után pedig tíz munkanap pótszabadság jár;

– évenként öt munkanap pótszabadság jár a közalkalmazottnak, ha

  • a rehabilitációs szakértői szerv legalább ötven százalékos mértékű egészségkárosodását megállapította,
  • fogyatékossági támogatásra jogosult, vagy
  • vakok személyi járadékára jogosult.

Sajnos a közalkalmazotti törvény kifejezetten kimondja, hogy a közalkalmazottakra az életkor szerinti pótszabadság nem vonatkozik.

A szabadság kiadására már a hagyományos szabályok vonatkoznak, így a törvény értelmében a munkavállaló 7 napról dönthet, ennyit kell a munkavállaló kérésének megfelelően kiadni, mégpedig legfeljebb két részletben.

A többiről a munkáltató dönt a munkavállaló előzetes meghallgatása alapján, miközben arra kell figyelnie, hogy ellenkező megállapodás hiányában egy évben egyszer legyen 14 egybefüggő szabadság. Ennek a 14 napnak nem kell mindegyiknek szabadságnak lennie, hozzá lehet számítani a szabadnapot, munkaszüneti napot is.

Bejegyzés adatai

dr. Gombolai Éva fényképe

Szerző: dr. Gombolai Éva

jogtanácsos

Jogi tanulmányait az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, illetve az Europa Universität Viadrinán (Frankfurt) végezte. Minisztériumi gyakorlatot követően ügyvédi irodában helyezkedett el, majd a D.A.S. Jogvédelmi Biztosítónál folytatta jogi pályafutását, ahol jelenleg is dolgozik peres- és médiaszakértőként. Munkajogi szakjogász tanulmányai mellett szenvedélye a nyelvtanulás, a cross core és a jóga.

Jogi problémája van?
Ilyen és hasonló esetekben is segít a D.A.S.

Kérjen
visszahívást!

A cikk utolsó frissítésének időpontja: ( 3 éve )

Előfordulhat, hogy a jogi háttér vagy a piaci helyzet megváltozása miatt a cikkben közölt információk már nem időszerűek. Az információk pontosságáért és hasznosságáért mindent megteszünk, de tartalmukért és felhasználásukért következményeiért felelősséget nem vállalunk.

Aktuális információkért vegye fel velünk a kapcsolatot!