Rendőri intézkedés menete

Sokakat izgalom, kellemetlen szorongás fogja el, ha közúti ellenőrzés alá vonja a rendőrség. Jelen cikkünkben összeszedtük a jogszerű intézkedés ismérveit, valamint az igazoltatott intézkedéssel szembeni jogait.

Általánosságban elmondható, hogy a rendőrség akkor rendelkezik közúti helyszíni ellenőrzésről, amikor közbiztonság vagy a közrend sérelmét észleli.

Abban az esetben, ha az intézkedő rendőr szabálytalanságot állapít meg, a rendőri intézkedéseknek két lehetséges kimenetele lehet:

 • helyszíni bírság
 • az intézkedő rendőr által tett feljelentés alapján lefolytatott eljárás

A két eljárás közötti különbség tisztázása előtt felsoroljuk azokat az eljárási cselekményeket, mely a rendőr jogosult foganatosítani a sofőrrel szemben. A sofőr az alábbi cselekményeket köteles engedni, valamint teljes mértékben együttműködni a hatósággal:

 • igazoltatás
 • okmányok átvétele ellenőrzésre
 • ittasság ellenőrzése – szondáztatás
 • jármű átkutatása
 • motozás – ha felmerül a lehetősége bűncselekményből származó tárgy feltalálására
 • előállítás – indokolt helyzetben (pl: ittas járművezetés, együtt nem működés)

Ha az intézkedő rendőr eljárása sérelmesnek tűnik, lehetőség van az intézkedést foganatosító szervnél panaszt előterjeszteni az intézkedéstől számított 8 napon belül.

Helyszíni bírság kiszabására általában akkor kerül sor, amikor a rendőr tetten éri a szabályszegő sofőrt, és a sofőr beismeri a helyszínen a szabályszegés tényét. Ilyenkor a rendőr felajánlja a helyszíni bírság lehetőségét, melynek elfogadásával, azaz a helyszíni bírság aláírásával a sofőr maradéktalanul elismeri a szabályszegést és a rendőr által megállapított – alacsonyabb összegű – bírság megfizetését.

A helyszíni bírsággal kapcsolatban szükségesnek tartjuk kiemelni, hogy annak aláírásával a sofőr lemond a jogorvoslati jogáról, a kiszabott helyszíni bírság a helyszínen jogerőre emelkedik, az csupán kivételes esetben támadható meg utólag.

A helyszíni bírság összege 5 ezer forinttól 50 ezer forint összegig terjedhet, hat hónapon belüli ismételt elkövetés esetén 70 ezer forintig szabhat ki a rendőr bírságot.

A helyszíni bírság megfizetésére kizárólag két módon van lehetőség, csekkszelvényen keresztül, vagy elektronikusan. A helyszínen, készpénzben történő megfizetésre nincs lehetőség.

Összefoglalóan a helyszíni bírság egy gyorsított eljárásnak felel meg, melynek során lehetőség van az elkövetett szabályszegésért alacsonyabb összegű bírságot fizetni.

Amennyiben a sofőr nem ismeri el a vétkességét a helyszínen, úgy a helyszíni bírság kiszabásának mellőzésével egyidejűleg a rendőrség hivatalból feljelentést tesz a sofőr ellen az illetékes hatóságnál.

Feljelentés alapján szabálysértési eljárás indul a sofőrrel szemben, aki az eljárás során eljárás alá vont személyi pozícióba kerül.

A szabálysértési eljárás – akár érdemi eljárás lefolytatása nélkül – határozat meghozatalával zárul, mely határozatban a hatóság rendelkezhet a sofőr felelősségének megállapításáról.

A felelősség megállapítás büntetés kiszabásában vagy intézkedés alkalmazásában, továbbá közúti közlekedési előéleti pont kiszabásában jelenik meg.

A hatóság által hozott határozat nem jogerős, az meghallgatás iránti kérelem vagy kifogás benyújtásával támadható.

A meghallgatás iránti kérelem az eljárás korábbi szakaszában nyújtható be, melynek okán a sofőr meghallgatásra kerül az eljárásban, míg a kifogás a már meghallgatott sofőrrel szemben hozott határozat esetén nyújtható be. A kifogást nem a szabálysértési hatóság, hanem az illetékes bíróság – kérelemre tárgyaláson – bírálja el.

A szabálysértési határozatban a kiszabható pénzbírság legalacsonyabb összege 5 ezer forint, legmagasabb összege 150 ezer forint, szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértések esetén 300 ezer forint.

A szabályszegések okán kiszabható, a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről a 236/2000 (XII.23.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet I. számú melléklete a szabályszegésekhez tartozó pontszámok meghatározását.

A teljesség igénye nélkül néhány előéleti pontszám:

 • járművezetés az eltiltás tartama alatt: 6 pont
 • elsőbbség és az előzés szabályainak megsértése: 6 pont
 • közúti közlekedés rendjének megzavarása: 5 pont
 • irányjelzés szabályainak megszegése: 3 pont
 • bekanyarodási szabályok megsértése: 3 pont
 • megállás, megfordulás, hátramenet szabályainak megszegése: 6 pont
 • gyermekbiztonsági rendszer használatának elmulasztása: 3 pont
 • kézben tartott mobiltelefon használata menet közben: 3 pont
 • megengedett sebesség túllépése: 4-8 pont
 • ittas járművezetés: 6-8 pont
 • engedély nélkül személygépkocsival végzett közúti közlekedési szolgáltatás: 9 pont

Balesetmentes, szabályos közlekedést kívánunk kedves olvasóinknak.