Perzselő Ünnepek

Sosem lehet arról eleget beszélni, hogy akár karácsony, akár szilveszter idején mennyire tipikussá válnak a banális tűzesetek. Egy része a gyertyagyújtással, másik része a szilveszteri petárdázással van összefüggésben. Mostani cikkünkben az esetleges kárigény érvényesítés lehetőségével foglalkozunk.

Sajnos volt már arra példa, hogy a karácsonyi gyertya mekkora tüzet okozott egy ingatlanban. Vitán felüli, hogy tűzgyújtás során igen körültekintően kell eljárni. A polgári jog szabályai szerint alapvető követelmény a károsult a tőle telhető módon megelőzze a kárt, vagy annak bekövetkezte esetén enyhítse. Ez a kármegelőzés és kárenyhítési kötelezettség.

Miért van mindennek jelentősége?

Elsősorban azért, mert ha lakásbiztosítás terhére kívánja valaki rendeztetni a fenti típusú kárát, úgy sajnos lehetséges, hogy a biztosító részben, vagy egészben mentesülni fog a helytállási kötelezettsége alól. Ez különösen akkor valósulhat meg, amikor a tűzoltóság jegyzőkönyve alapján is egyértelműen megállapíthatóvá válik, hogy a tűz gondatlanságból keletkezett, például egy felügyelet nélkül hagyott gyertya miatt.

A fentiektől függetlenül, ha valamely ingatlanban tűzkár keletkezik, és az ingatlanra rendelkeznek biztosítási szerződéssel, feltétlenül célszerű az igényt a biztosító számára bejelenteni és minden iratot a kárrendezés lefolytatásához a biztosító számára megküldeni. A biztosító akkor fog kifizetést teljesíteni, amennyiben az esemény biztosítási eseménynek minősül a szerződési feltételei alapján, valamint ha nem áll fenn a fentiek szerinti mentesülése.

Egy a lényeg! Kellő körültekintéssel a hasonló tűzesetek megelőzhetőek, ezért célszerű megfelelő gondossággal eljárni.