Munkaviszony esetén mind a munkavállalónak, mind a munkáltatónak végig kiemelt figyelmet kell fordítania arra, hogy eljárása a munka törvénykönyvében megjelölt alapelveknek, általános magatartási követelményeknek megfeleljen. Így többek között a feleknek a jóhiszeműség és tisztesség elvének megfelelően kell eljárni, kötelesek tartózkodni a joggal való visszaéléstől, valamint tájékoztatási kötelezettségüknek is eleget kell tenniük. A jog világában nevesített alapelvek, magatartási követelmények gyakran megfoghatatlan elvárásokat takarnak, azonban bejegyzésünkben bírói döntések mentén mutatjuk be, hogy mit jelentenek ezek a követelmények a gyakorlatban.
Az utak síkosságmentesítésének elmaradása a téli időszakban a közlekedési balesetek egyik fő okozója. Tipikus téli szituáció amikor valaki egy havas, jeges parkolóban okoz balesetet, aminek az oka, hogy a legnagyobb körültekintés ellenére a jeges úton nekicsúszik egy másik parkoló autónak. A legtöbben ilyenkor belenyugodnak abba, hogy a balesetet ők okozták, a másik fél káraira saját kötelező gépjármű-felelősségbiztosításuk fedezetet nyújt, míg saját autójukban keletkezett kárt maguk kötelesek viselni. Érdemes tudni azonban, hogy bizonyos feltételek fennállása esetén van arra esély, hogy saját kárunk megtérüljön.

Épületről lehulló hó

Az rendben van, hogy nem olyan rég volt a Mikulás, de ez a cikk nem ezzel van összefüggésben, mégha a címe nem is utal jogi esetre.
A Magyar Biztosítók Szövetségét (MABISZ) 1990. november 14-én nyolc biztosítótársaság alapította, napjainkra pedig kettős feladattal rendelkezik a biztosítási piacon e szervezet. A MABISZ tevékenysége egyrészt egyesületi szakmai érdekképviseleti tevékenység, másrészt pedig a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításokkal kapcsolatos feladatokat lát el. Ez utóbbi feladatából adódik, hogy egy-egy problémás közlekedési baleset esetén felmerül, vajon az adott ügyben lehet-e a MABISZ-hoz fordulni?
Évek óta ismert a magyar utazóközönség előtt a szomszédunkban uralkodó szigorú közlekedési szabályok és a magas összegű közlekedési bírságok, azonban Ausztria most még jobban bekeményített a közlekedési szabályokat áthágókkal szemben.

Egyezség fontossága

Jogerős bírósági ítélet alapján megállapított fizetési kötelezettség esetén az alperes/adós az ítéletben megjelölt határidőn belül köteles teljesíteni. A szűknek tűnő határidő okán részletfizetési kedvezmény kérhető a bíróságtól, valamint egyezséget lehet kötni a felperessel/hitelezővel a teljesítés részleteivel kapcsolatban. Ezek hiányában azonban a kötelezett nem jogosult egyoldalúan részletfizetési kedvezményt biztosítani magának. Ilyen esetben jogszerű a vele szemben indított végrehajtási eljárás.

Kóbor állatok etetése

A hidegebb idő beköszöntével sokan úgy kívánnak segíteni a kóbor, vagy éppen vadon élő állatoknak, hogy azokat az utcán, közterületeken etetik. Ide tartozik a városi galambok etetésétől kezdve, az énekesmadaraknak való eleség kitételén át a kóbor macskák és kutyák etetéséig terjedő tevékenységek. Jelenlegi cikkünk célja, hogy megvizsgáljuk, vonatkozik-e bármilyen jogi szabályozás a kóbor és vadon élő állatok etetésére vonatkozóan.
Sajnos a bírói gyakorlat is alátámasztja, hogy rendkívül gyakori foglalkoztatási jogviszonyokban a bizonyos személyeket, rétegeket érő hátrányos megkülönböztetés. Sokan igazságtalannak minősítenek egy felmondást, és úgy élik meg, diszkrimináció áldozatai lettek, és a munkaviszony valamely, a munkavégzéssel nem összefüggő tulajdonság miatt került megszüntetésre. De mi az, hogy diszkrimináció? Ismeri-e a jog egyáltalán a kifejezést? Két bejegyzéses sorozatunkban az egyenlő bánásmód követelményét mutatjuk be.

Tankötelezettség halasztása

Immáron második éve kell külön kérelmezni az Oktatási Hivataltól, hogy egyébként, a koránál fogva tanköteles kisgyermek ne menjen iskolába. Ennek irányadó rendelkezéseiről adunk tájékoztatást.