Többször, több cikkünkben is foglalkoztuk azzal, hogy az éves rendes szabadságnak egy nagy részét a munkáltató adja ki. Kisebb hányadával rendelkezik szabadon a munkavállaló. A mostani témánk már azzal foglalkozik, hogy vajon jogszerű-e az, ha a már megkezdett szabadságáról berendeli dolgozni a munkáltató a munkavállalót?
Egy munkaviszony megszűntetésének számtalan oka lehet. Elbocsátásra kerülhet a sor, ha megszűnik az adott munkakör, leépítések vannak, ahogyan akkor is, ha a munkavállaló nem megfelelő színvonalon végzi a munkáját. De elküldhetnek-e valakit azért, mert nem jön ki a felettesével, vagy azért, mert kritizálta őt?
Sok körülmény indokolhatja, hogy a munkáltató csak határozott ideig foglalkoztassa a munkavállalót, azonban sajnos vannak esetek, amikor a határozott idejű jogviszony létesítése mögött nincsenek észérvek, és a munkáltató több törvényes kötelezettségétől való szabadulás miatt választja ezt a megoldást. Épp ezért a határozott idejű munkaviszony létesítésének vannak korlátjai, valamint vannak olyan részletszabályok, amikkel minden érintett munkavállalónak érdemes tisztában lennie.

Az ajándék visszakövetelése

Főleg ingatlan esetében merülhet fel a kérdés, hogyan lehet visszaszerezni az elajándékozott lakást, családi házat, azonban egy autó, vagy más értékes vagyontárgy is visszakövetelhető, ha a törvényes feltételek fennállnak. Legtöbbször a felek közötti viszony megromlása okán merül fel az igény, ebben a cikkünkben körbejárjuk, hogy mik a jogszabályi keretek, ha az adott ajándékot vissza akarjuk szerezni!
Éva tavaly karácsonyra egy gyönyörű arany nyakláncot kapott férjétől, amelyet egy nem túl nagy, kb. 6-7 centiméter hosszúságú kereszt díszit. Sokáig nem hordta a hétköznapokban, vigyázott rá nehogy elveszítse. A napokban azonban eszébe jutott a fiókban porosodó nyaklánc és egyik nap reggel úgy döntött, hogy aznapi munkahelyi öltözékét azzal egészíti ki.

Kiskorú gyermek ingatlanügyei

Napjainkban egyáltalán nem nevezhető ritkának, hogy kiskorú, azaz 18. életévét még be nem töltött gyermek rendelkezik kiemeltebb értéket képviselő vagyontárgy, például ingatlan tulajdonjogával. Sok szülő úgy érzi, gyermeke jövőjét mihamarabb biztosítani kívánja, így még nagykorúsága betöltése előtt vásárol részére ingatlant, avagy a közös családi házat írattatja nevére. Problémák ugyanakkor nem a vagyontárgyak megszerzésekor szoktak jelentkezni, hanem akkor, amikor azok értékesítése válik szükségessé. Jelen cikkünk célja áttekinteni azon legfontosabb jogszabályokat, amelyek ezt a témakört szabályozzák.

Virtuális véleményszabadság

Belátható, hogy a jóhírnév sérelme például egy vállalkozás esetében komoly érdeksérelmet okozhat, hiszen a fogyasztók sokkal többször és lényegesen hangzatosabban számolnak be negatív tapasztalataikról, mint pozitív élményeikről. Jelen írásunkban arra keressük a választ, hogyan határolhatók el a jogsértések a jogszerű véleményektől, és milyen eszközökkel léphetünk fel az előbbiek ellen.