Nyári kisokos szülőknek

Négy gyerek szalad a bokáig érő vízben.

Nyáron véget ér a nevelési év, a tanítási időszak az óvodákban és az iskolákban. Kisgyermekes szülők esetén kezdődhet a fejtörés, hogyan is szervezzék meg a nyári mindennapokat, mikor ki vigyáz gyermekükre.

Tudnak-e bárhova fordulni, igényelhetnek-e segítséget?Óvoda, iskola. Kötelező-e nekik felügyeletet biztosítani a gyermekek számára, vagy van-e ilyen lehetőség a szülők számára? A szülőknek mik a kötelezettségeik?A jogszabály és a gyakorlat alapján sem az óvoda, sem az iskola nem köteles általánosságban felügyeletet biztosítani a gyermekeknek a nyári szünet időtartama alatt. A gyerekek, tanulók nyári szünidei felügyeletéről alapvetően a szülők kötelesek gondoskodni. A nevelési-oktatási intézményeknek nem jogszabályban előírt kötelezettsége a felügyeletről történő gondoskodás, ügyeletet tartanak. Az önkormányzatok nyári szünidei programot – a gyermekvédelmi törvénynek megfelelően – kötelesek szervezni. Ez a kötelezettségük nem általános érvényű: egyedi, személyre szóló gondoskodás szükségességét kell vizsgálniuk, és ennek megfelelően intézkedniük az ellátásról.Nyári szabadság. Milyen szabályok vonatkoznak a nyári szabadságokra? Milyen feltételek mellett tudja a szülő kivenni, korlátozhatja-e azt munkáltató, és ha igen, hogyan?A jelenleg hatályos munka törvénykönyve szerint a szabadság kiadásának időpontját a munkavállaló igényének meghallgatását követően a munkáltató határozza meg. Az alapszabadság egynegyedével rendelkezhet szabadon a munkavállaló, ezt kell a kérésének megfelelő időpontban kiadni. A szabadságot kettőnél több részletben azonban csak a munkavállaló kérésére lehet kiadni. Kivételesen fontos gazdasági érdek esetén több részletben is kiadhatja a szabadságot a munkáltató, azonban – a felek eltérő megállapodása hiányában – ebben az esetben is megilleti a munkavállalót naptári évenként legalább egyszer legalább tizennégy összefüggő naptári nap távollétet biztosító szabadság.Táborok. Köteles-e az iskola táborokat szervezni, vagy táboroztatási támogatást nyújtani és ha igen, akkor kiknek, hogyan vehető ez igénybe? Ha nem köteles, akkor hogyan könnyíthető a szülők helyzete?Az iskola nem köteles táborokat szervezni, sem táboroztatási támogatást nyújtani. A támogatás egy lehetőség, amelyet egyes önkormányzatok nyújtanak. Célszerű ezért az önkormányzatnál érdeklődni, hogy van-e, és ha igen, milyen feltételek mellett vehető igénybe a támogatás.Táborban kié a felelősség?A kérdés rendkívül összetett, sok tényező befolyásolhatja. Nézzünk egy példát: amennyiben egy gimnázium tanulóit kísérőtanárokkal tenger mellé nyári táborba viszik, és két gyermek vízbe fullad, egyrészt felmerülhet a tanárok és a vízimentők büntetőjogi felelőssége, másrészt a polgárjogi felelősséget – nem vagyoni kártérítés kérdését – is vizsgálni lehet, utóbbit a gimnázium vonatkozásában. Vizsgálható a szülői nevelés, mint a gyermek magatartását befolyásoló körülmény is. Az adott ügy körülményeinek gondos mérlegelése után vonható le a felelősség kérdésében következtetés.