Milyen esetekben igényelhető kiemelt, illetve emelt összegű ápolási díj?

A feleség a beteg férje ágya mellett áll.
Előző cikkünkben az ápolási díjra való jogosultság feltételeit ismertettük. Vannak azonban olyan helyzetek, melyek az alap ápolási díjtól magasabb összegű ápolási díj igénylését teszik lehetővé a jogosult számára. Jelen cikkünk célja azoknak a feltételeknek az áttekintése, melyek megalapozzák az emelt, illetve a kiemelt összegű ápolási díj juttatását.

A területileg illetékes járási hivatal kérelemre kiemelt ápolási díjra való jogosultságot állapít meg annak a személynek, aki a komplex minősítés alapján olyan hozzátartozójának gondozását, ápolását végzi, akinek az egészségkárosodása jelentős és önellátásra nem, vagy csak segítséggel képes. Az a személy is jogosult rá, aki olyan hozzátartozójának gondozását, ápolását végzi, aki után a magasabb összegű családi pótlékot miniszteri rendeletben meghatározott súlyosságú betegségre vagy fogyatékosságra tekintettel folyósítják.

A fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozását, ápolását végző, de a kiemelt ápolási díjra való jogosultság feltételeinek meg nem felelő személy kérelmére emelt összegű ápolási díj állapítható meg. Fokozott ápolást igénylő személynek az minősül, aki mások személyes segítsége nélkül önállóan nem képes

  • étkezni, vagy
  • tisztálkodni, vagy
  • öltözködni, vagy
  • illemhelyet használni, vagy
  • lakáson belül – segédeszköz igénybevételével sem – közlekedni,

feltéve, hogy esetében a felsorolt feltételek közül legalább három egyidejűleg fennáll.

Amennyiben a járási hivatal a felsorolt feltételek fennállásának megállapítása céljából a szükséges szakértelemmel nem rendelkezik, azok megvizsgálása érdekében szakértőt rendel ki. A szakvéleményben meg kell jelölni annak hatályát, amely nem haladhatja meg a tíz évet.

A kiemelt ápolási díj összege a költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 180%-a, ami 2018-ban bruttó 58.680 Ft. Az emelt összegű ápolási díj összege pedig az alapösszeg 150%-a, ami 2018-ban bruttó 48.900 Ft.