Mikor kell visszafizetni a szocpolt?

Egy lakásban dobozok között oldalra fekve, könyökölve apa, anya, kislány.

A szocpol, hivatalos nevén lakásvásárlási kedvezmény egy olyan vissza nem térítendő állami támogatás, amely a jogszabályban meghatározott feltételek bekövetkezése esetén, új lakás építésére, vagy vásárlására, illetve bizonyos a törvény által meghatározott esetekben a lakás bővítésére használható fel.

A kedvezmény mértékét befolyásolja az igénylő által eltartott, vele közös háztartásban élő gyermekek száma.A szocpol nem csak már meglévő gyermekek után igényelhető, hanem megelőlegezve is. Ebben az esetben nevezzük megelőlegező kölcsönnek. A gyermektelen fiatal házaspár legfeljebb két születendő gyermek, egygyermekes fiatal házaspár további egy születendő gyermek vállalása esetén jogosult a megelőlegező kölcsön igénybevételére.

A jogszabály további feltételeket határoz meg, amelynek teljesülnie kell a támogatás igénybevételéhez. A gyermek megszületésének határideje, egy születendő gyermek esetén 4 év, két születendő gyermek esetében pedig 8 év. A határidő lakásvásárlás esetén az adásvételi szerződés megkötésétől, lakóház építése esetén pedig a használatbavételi engedély kiadásának dátumától számítandó.

Amennyiben a gyermekvállalás nem teljesül határidőn belül, akkor a kölcsönt kamataival együtt vissza kell fizetni. A vonatkozó kormányrendelet szerint, amennyiben az igénylő a gyermekvállalását nem teljesíti határidőben, azonban a megfelelő egészségügyi szolgáltató igazolja, hogy az igénylő a rendeletben meghatározott alkalommal (jelenleg ez hat alkalmat jelent) lombikbébi-programban vett részt, illetve a programban azért nem tudott részt venni, mert egészségügyi szempontból annak elvégzése az igénylőn nem javasolt, ebben az esetben nem a teljes összeget kell visszafizetni, kizárólag a megelőlegező kölcsön tőkeösszegét. Ez azt jelenti, hogy az állam által kifizetett ellenszolgáltatásokat, mint kamat és egyéb költségek, nem kell visszafizetni.

Fontos, hogy a megelőlegező kölcsönszerződés megkötésének időpontja meg kell, hogy előzze a kizáró ok megállapításának első időpontját.

Ha a vállalt gyermek azért nem születik meg,mert a házastársak egyike elhunyt, vagy a gyermek megszületését a házastársak egyike munkaképessége megváltozott, vagy a gyermek a terhesség 24. betöltött hetét követően halva születik a folyósító hitelintézethez benyújtott igazolás alapján a támogatás feltételeit teljesítettnek kell tekinteni és a tőketartozást a központi költségvetés fizeti ki az adós helyett.