Kötelező szippantás

Egy nagy csőből ömlik a víz a folyóba.

Azokon a településeken, illetve településrészeken, ahol a csatornázás megoldott, nem jelent megoldandó problémát a lakosoknak a szennyvíz elszállításának megoldása. 

Ahol a csatornázás nem megoldott, gyakran megfordulnak a szippantós kocsik, de vannak olyan lakosok, akik nem áldoznak a szennyvíz elszállítására, hanem azt szivattyúval a kertbe engedik ki a szennyvízgödörből.

A 455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól kimondja, hogy az ingatlanon történő vízfelhasználás esetén az ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője, vagy egyéb jogcímen használója évente legalább egy alkalommal köteles a közszolgáltatás igénybe vételére. A közszolgáltatási tevékenység tekintetében a begyűjtés szerinti vízügyi hatóság jár el. Mindezek értelmében tehát, az ingatlan tulajdonosa évente egyszer köteles szippantást megrendelni.

A közszolgáltatónak a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az ingatlantulajdonostól, a begyűjtés helyéről, az ingatlantulajdonos előzetes bejelentése alapján, az ideiglenes tárolásra szolgáló létesítmény kapacitásától függően kell elszállítania.

Aki fenti szabályokat megszegi, bírság kiszabására számíthat, melynek összegét a felügyeletet ellátó hatóság 10 000 forint és 150 000 forint között állapítja meg. A bírság megállapítása során figyelembe kell venni a jogsértő magatartás veszélyességét vagy környezetkárosító hatását, a bekövetkezett környezeti kár mértékét és a helyreállíthatóság lehetőségét, továbbá környezeti kár hiányában a jogsértéssel esetlegesen szerzett előnyt. A bírság csökkenhet azonban abban az esetben, ha az ingatlantulajdonos a szabálytalanságot megszünteti.