Megszűnnek a közigazgatási és munkaügyi bíróságok

2020. március 31. napjával megszűnnek a közigazgatási és munkaügyi bíróságok jogszabályi változás folytán. Jelen cikkünkben bemutatjuk, hogy 2020. április 1. napjától kezdődően mely bíróságokhoz szükséges fordulni közigazgatási és munkaügyi jogvitákban.

Közigazgatási perek alakulása 2020. április 1. napjától kezdődően

Közigazgatási perekben nyolc törvényszék fog eljárni 2020. április 1. napjától kezdődően regionális illetékességgel. Közigazgatási pert tehát az alábbi nyolc törvényszéken lehet majd kezdeményezni:

Fővárosi Törvényszék, Budapest Környéki Törvényszék, Debreceni Törvényszék, Győri Törvényszék, Miskolci Törvényszék, Pécsi Törvényszék, Szegedi Törvényszék és a Veszprémi Törvényszék.

Tekintettel arra, hogy a közigazgatási ügyekben elsőfokon a továbbiakban a törvényszék jogosult eljárni, másodfokon fellebbezési, illetve felülvizsgálati eljárásban a Kúria fog eljárni.

Munkaügyi perek alakulása 2020. április 1. napjától kezdődően

A közigazgatási perekhez hasonlóan a munkaügyi perekben is elsőfokon a regionálisan illetékes törvényszék fog eljárni. A jogorvoslati rendszer a közigazgatási perrendtartástól, munkaügyi perekben másodfokon fellebbezési eljárásban au ítélőtáblák, míg a felülvizsgálati eljárásban a Kúria fog eljárni.

Kedvező módosulás a munkavállalókra nézve

A módosult jogszabály akként rendelkezik, hogy a munkáltató felperes a pert kizárólag a munkavállaló (alperes) belföldi lakóhelye, ennek hiányában a belföldi tartózkodási helye szerinti bíróság előtt indíthatja meg.

Az időbeli hatályt szem előtt tartva fontos megjegyezni, hogy a törvényszékek 2020. április 1. napjától kezdődően járnak el közigazgatási és munkaügyi jogvitákban, így 2020. március 31. napjáig minden beadványt az adott bíróság részére kell megküldeni.

A folyamatban lévő eljárásokban a közigazgatási és munkaügyi bíróságok megküldik az iratanyagokat az illetékes törvényszékek részére.