Meghiúsult utazás, az iroda csődje miatt

Egy nő a reptéren várakozva nézi a kijelzőt és az úti célokat.
A korábbi években nagy port kavartak azok az esetek, amelyek egy utazási iroda fizetésképtelensége miatt következtek be. Sajnos a napokban ismét aktuálissá vált az, hogy egy utazási iroda tevékenységét törölte az illetékes kormányhivatal a nyilvántartásból, és az általa szervezett utazásokat már nem tudja biztosítani, azok meghiúsultak. Az utasok számára nyitva álló lehetőségekről adunk most tájékoztatást.

Az egyik legnagyobb kérdés talán az, hogy miként lehetséges teljes mértékben megelőzni azt, hogy az utazásunk meghiúsuljon abból az okból, mert a választott utazási iroda fizetésképtelen. Sajnos ezt 100%-an kiküszöbölni előre nem lehetséges. Talán az jelenthet megoldást, hogy szerződéskötést megelőzően egy nagyobb múltú, megfelelő tőkével rendelkező és az utazási irodákra vonatkozó hatósági nyilvántartásban szereplő utazási irodával szerződünk le. Az már sajnos gyanús lehet, hogy tartós jelleggel olyan utazásokat hirdet meg, melyek a piacon lényegesen áron aluliak. Az ilyen esetek mindig gyanakvásra kell, hogy intsenek.

A hatályos magyar jogi szabályozás értelmében egyébként valamennyi, utazásközvetítői, utazásszervezői tevékenységet végző utazási iroda (a továbbiakban: utazási iroda) csak akkor működhet és értékesíthet utazási csomagokat, amennyiben rendelkezik a Fővárosi Kormányhivatal erre vonatkozó engedélyével. Az engedély kiadásának és fennmaradásának feltétele, hogy az utazási iroda megfelelő vagyoni biztosítékkal rendelkezzen. A vagyoni biztosíték pedig csak és kizárólag akkor megfelelő, amennyiben teljes fedezetet nyújt az iroda fizetésképtelensége esetén arra, hogy az utasok részvételi díját maradéktalanul visszafizesse és az esetlegesen, a külföldön maradt valamennyi utast hazaszállítsák.

Amelyik utazási iroda szerepel a Fővárosi Kormányhivatal nyilvántartásában, az elvileg megfelel a fenti feltételeknek. Tehát – elvileg – létezik egy állami kontroll az utazási irodák felett. Ennek ellenére volt olyan eset az elmúlt években, amikor a vagyoni biztosíték mégsem volt megfelelő mértékű és nem kaptak az érintett utasok megfelelő kielégítést.

Ugyanakkor az utazási iroda kötelezettsége, hogy a fentiek biztosítására egy úgynevezett vagyoni kezesi biztosítási szerződést, vagy valamely hitelintézettel garanciaszerződést kössön. A biztosítási szerződést legalább 1 éves határozott időre, míg a garancia szerződést legalább 18 hónapra kell kötni. Ugyanis, probléma esetén, az érintett biztosítási társaságnak, hitelintézetnek kell helytállnia az utazási iroda helyett, azaz a részvételi díjat kell visszafizetnie, valamint segítségnyújtást kell biztosítania az külföldön rekedt utasok részére, meg kell szerveznie a hazautazást is. Az utazási irodáknak minden év október 31. napjáig kell a kormányhivatal irányába a fentieket előre, a következő évre igazolnia. Ha ez nem történik meg, akkor a kormányhivatal törli a nyilvántartásból az adott utazási irodát.

Abban az esetben, amennyiben az érintett utazási iroda elérhetetlenné válik, szolgáltatását nem teljesíti, az utasoknak haladéktalanul, lehetőleg igazolt módon be kell jelenteniük az igényüket az utazási szerződésben megjelölt biztosító társaság részére. Ezt általában telefonon, de mail útján is meg lehet tenni, de a magam részéről az írásbeliséget mindenképpen javasolom a későbbi bizonyíthatóság miatt.

Meg nem kezdett utazás esetén javasolt a kárbejelentéshez csatolni az utazási szerződést, mely tartalmazza az utasok névsorát, a részvételi díjat, a részletes adatokat. Abban az esetben, amennyiben a már pórul járt utas megkezdte az utazását, akkor szintén legalább mail útján javasolt az egyedi utazási szerződést megküldeni, a körülményeket, esetleg a szállás, vagy visszautazás során felmerült problémákat ismertetni. Nagyon fontos, hogy a közvetlen elérhetőséget, ez utóbbi esetben helyesen megadja az utas a biztosító részére, a gyors kapcsolatfelvétel érdekében.

Abban az esetben, amennyiben az utas saját maga képes költséget előlegezni – például kifizeti a szállást – akkor ezt számlával kell bizonyítani, egyben jelezni kell az érintett biztosító társaság részére.