Megállíthat-e a jegyellenőr?

Egy ellenőr nő megbüntet egy fiatal lányt a vonaton.

A tömegközlekedési eszközök utasai a jegyváltással és a járműre való felszállással ráutaló magatartással elfogadják az adott közlekedési társaság utazási feltételeit. Ez utóbbi minden esetben rögzíti, hogy az utazásra jogosultság feltétele az érvényes jegy, bérlet, utazási igazolvány, díjmentességet igazoló okmány.

A közlekedési társaság ellenőrei megvizsgálhatják ezek érvényességét. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy az ellenőröknek nincs joguk feltartóztatni az utast, mert ezzel megsértenék az utas személyes szabadsághoz fűződő alapjogát. A tényleges jogi megítélés azonban ezzel ellentétes, sőt, a BKK ellenőreinek az összes utast érintő jármű megállítási joguk is van.

Az utazásban részt vevő utasnak felszólításra át kell nyújtania az utazásra jogosító okmányát, szelvényét a jegyellenőrnek és meg kell várnia az ellenőrzés eredményét. Ez utóbbi akkor is kötelessége az utasnak, ha a közlekedési társaság utazási feltételei ezt esetleg külön nem írják elő. Ellenkező esetben, tehát ha az utas az ellenőrzés eredményének bevárása nélkül kíván eltávozni a helyszínről, a közlekedési társaság erre feljogosított alkalmazottai és megbízottai átmeneti időre, arányos fizikai kényszerrel korlátozhatják az utas szabad mozgását, továbbhaladását. Ez ugyanis nem minősül a személyes szabadságtól való megfosztásának, hanem annál enyhébb szabadság-korlátozásnak tekintendő.

Nemrég publikált jogerős másodfokú ítéletében a Fővárosi Ítélőtábla rámutatott arra, hogy a személyiségi jogsérelmet az egyén önérvényesítésének korlátozása csak akkor valósítja meg, ha az a személyisége lényeges vonását érinti. A Fővárosi Törvényszék és az Ítélőtábla egybehangzó jogi álláspontja szerint az átmeneti szabadság-korlátozás nem érinti a személyiség lényeges vonását. Ilyen lehet a jegyvizsgálat eredményének, valamint az esetleges pótdíjazási eljárásnak a bevárása. A jegyellenőr kézkitétellel történő szabadságkorlátozó magatartás csak átmenetileg van hatással az utas egyik alapjogára, ráadásul olyan meghatározott céllal, amely az utazási feltételekben rögzített szabályokat juttatja érvényre.

Az ország legnagyobb utasforgalmú helyi közlekedési vállalatának a BKK-nak az utazási szabályai szerint: a BKK jegyellenőrei jogosultak az ellenőrzés eredményes elvégzése érdekében az autóbusz- és trolibuszjáratok járműveit akár két megállóhely, illetve fel- és leszállópont között is megállítani, és azokra felszállva oly módon ellenőrizni a jegyeket, bérleteket, hogy rövid időre megtilthatják a jármű ajtóinak kinyitását, valamint a jármű továbbhaladását is.

A jegyellenőrökkel való kisebb dulakodás, erőszakosság rendkívül kockázatos az utas számára, mivel az ellenőrrel szembeni agresszív fellépés szándékos bűncselekményt valósít meg. Más kérdés, hogy akinek mégis sikerül kivonnia magát az eljárás alól, annak nem igazán kell tartania a büntetőjogi következményektől, mivel személyazonossága rejtve maradt.

Legenda tehát, hogy a jegyellenőr nem tartóztathatja fel az utast jegyvizsgálat és pótdíjazási eljárás lefolytatása céljából. Mint láthatjuk, akár egy egész jármű is megállítható és az ott tartózkodó összes utas szabad mozgása átmenetileg korlátozás alá vonató.