Már megint késik a vonatom. Mit tehetek?

Egy férfi a vasútállomáson, idegesen nézi az óráját.

Sajnos nem ritka eset, hogy a vasúti tömegközlekedés igénybevétele során a vonatok késését tapasztalhatjuk, akár nyáron a felforrósodott sínek, vagy télen a lefagyott vezetékek miatt. Ilyenkor sokakban felmerül a kérdés, hogy vajon felelősségre vonható-e a vasúti társaság, és milyen jogai vannak az utasnak. A kérdésre a választ a vasúti társaság 2016. november 1. napjától érvényes üzletszabályzatában találhatjuk meg, mely pontosan meghatározza, hogy milyen időtartamú késések és járatkimaradások esetén, milyen jogosultságok illetik meg az utasokat.

Az üzletszabályzat alapján forgalmi akadály a személyszállítási szolgáltatás akadályoztatásának minősülő minden olyan körülmény, amely a személyszállító vonat késését vagy kimaradását eredményezi.  Ugyanakkor leszögezi azt is a szabályzat, hogy nem minősül járatkimaradásnak vagy késésnek, ha az utasok továbbszállításáról a vasúti társaság gondoskodott. Ebben az esetben a társaságnak lehetőséget kell biztosítania másik vonattal való utazáshoz úgy, hogy az utas vonatkimaradás esetében 180 percet, a vonat késése esetén 30 percet meg nem haladó késéssel a célállomására megérkezzék.

A fentiekből következően megállapítható, hogy vonatkimaradás esetén a 180 percet meghaladó késés, a vonat késése esetén pedig csak a 30 percet meghaladó késés esetében élhetnek az utasok a lentiekben részletezett jogosultságokkal. A vonat késését a közzétett menetrend szerinti és a tényleges érkezési időpont különbségének kiszámításával kell megállapítani. A menetrend be nem tartásának megítélésénél azon az állomáson történő tényleges és menetrend szerinti érkezési idő az irányadó, ahol az utas az utazását befejezi. 

A vonat késése és kimaradása esetén az utas kérésére a késésről (ideértve a késés miatti csatlakozásmulasztást is) és kimaradásról, valamint az azt okozó akadály tényéről és időtartamáról a vasúti társaság köteles igazolást kiállítani. Az igazolást a vasútállomás ügyeletes alkalmazottja, a vonaton a jegyvizsgáló adja ki, és ezt a tényt feljegyzi az utas menetjegyére.

Amennyiben a vonat a nyílt pályán akadt el, 60 percnél hosszabb késés esetén a vasúti társaságnak térítésmentesen fel kell ajánlania az utasok elszállítását a vonattól a vasútállomásra, a szolgáltatás alternatív kiindulási helyére vagy végső célállomására, amennyiben az időben és fizikailag lehetséges. Abban az esetben, ha a vasúti szolgáltatás a továbbiakban nem folytatható, a vasúti társaság a lehető legrövidebb időn belül alternatív személyszállítási szolgáltatást szervez.

Az üzletszabályzat szerint forgalmi akadály, azaz a fentiekben meghatározott időtartamot meghaladó késés, vagy járatkimaradás esetén az utas az alábbi lehetőségek közül jogosult választani: 

1) utazását folytathatja a menetjegyén szereplő célállomásra. Ilyen esetben – a különbözet megfizetése nélkül – magasabb menetdíjú szolgáltatást (vonatnemet, kocsiosztályt) is igénybe vehet. 

2) dönthet úgy, hogy az utazását nem folytatja tovább a menetjegyén szereplő célállomásra. Ennek három lehetséges módja van.

a) utazását az akadály helyén megszakíthatja: Ha az utas későbbi vonattal vagy más útvonalon közlekedő vonattal kívánja utazását a célállomásig folytatni, a vasúti társaság a menetjegy érvénytartamát meghosszabbítja, illetőleg a menetjegyet a hosszabb útvonal igénybevételére érvényesíti. 

b) lemondhat a továbbutazásról: Ha a forgalmi akadály miatt az utas az utazását befejezi, a vasúti társaság az utasnak kezelési költség felszámítása nélkül visszafizeti a megfizetett és a ténylegesen megtett útra eső menetdíj különbözetét. Tehát a menetdíjnak arra a távolságra eső részét köteles visszafizetni, amelyet az utas a forgalmi akadály miatt leutazni nem tudott. Ennek feltétele, hogy a forgalmi akadályról az utas igazolással (illetve záradékolt menetjeggyel) rendelkezzen. 

c) kívánságára a vasúti társaság az utast az indulási állomásra visszaszállítja: A vasúti társaság köteles az indulási állomásra visszautazni kívánó utast kézipoggyászával együtt az eredeti vagy más útirányon, az eredeti vagy más tömegközlekedési eszközzel az indulási állomásra térítésmentesen visszaszállítani. Ebben az esetben az utas a teljes fizetett összeg visszatérítését kérheti, ha az alábbi három feltétel együttesen teljesül:

1) a vasúti társaság által kijelölt első alkalmas vonattal visszatér kiindulási állomására, és

2) a visszautazáshoz igénybeveendő vonat számát, útirányát, viszonylatát a vasúti társaság a menetjegy mellé kiadott igazoláson feltünteti, továbbá 

3) a kiindulási állomáson a vonat megérkezésétől számított 30 percen belül az utas a vasútállomáson szolgálatot teljesítő ügyeletes alkalmazottal vagy visszaérkezéskor a vonat jegyvizsgálójával igazoltatja, hogy a megjelölt vonattal visszaérkezett. 

A fentiekben meghatározott lehetőségek mellett a feláras vonatok, azaz a kiegészítő jeggyel, vagy helyjeggyel igénybe vett vonatok késése esetén az utasok kártérítésre és átalánykártérítésre is jogosultak lehetnek. Ennek feltételeit és részleteit egy következő cikkünkben ismertetjük.