Mérőórák cseréje – Kinek a költsége?

Egy régi mérőórát a szerelő újra cserél le.
Ingatlan tulajdonosaként, használójaként sajnos időről-időre találunk a postaládánkban mérőóra cseréjéről szóló értesítést. Azon túl, hogy a legtöbb esetben komoly szervezést igényel, hogy a száz más napi teendőnk mellett gondoskodjunk a szakember megjelölt időpontban történő fogadásáról, felmerül a kérdés, vajon a pénztárcánkat is megviseli-e a kényszerű látogatás. Vagyis, ki viseli a mérőóra cseréjének díját?

A vízmérők cseréjéről, a vonatkozó jogszabály szerint, a mérőeszköz tulajdonosa saját költségén köteles gondoskodni. A víziközmű-szolgáltató (vízművek) által felszámítható díjtételeket pedig a víziközmű-szolgáltató üzletszabályzata tartalmazza. E dokumentumhoz a szolgáltatók weboldalán keresztül is hozzáférhetünk.

A villanyórát illetően, hacsak nem a berendezés mérési hibája vezet a csere szükségességéhez, szintén a rendszerhasználónak kell állnia a költségeket.

A gázóra cseréjére vonatkozó szabályok pedig megegyeznek a villanyóra cseréjére előírt rendelkezésekkel, azaz, a mérőóra meghibásodásának esetét kivéve, a felhasználót terheli a csere díja.

Az eljárás során találkozhatunk azzal a problémával, hogy az előre egyeztetett időpontra valamilyen oknál fogva nem érünk haza. Ilyenkor lehetőségünk van másik időpontot fixálni a szolgáltatóval. A korrektség jegyében már előre mondjuk le a találkozót, ha látjuk, nem tudunk a megbeszélt időpontra hazaérni.

Gyakran nem is tulajdonítunk komolyabb jelentőséget az eljárásnak, azonban rendkívül fontos, hogy végig figyelemmel kísérjük a folyamatot. Tartózkodjunk a munkavégzés helyén, ellenőrizzük, nincs-e olyan tényező, mely károsíthatja a mérőórákat. Kiemelt jelentősége van a szolgáltató által készített jegyzőkönyvnek, melyet mindenképpen olvassunk el figyelmesen az aláírás előtt, még akkor is, ha a cserére egy fárasztó munkanap után kerül sor. A mi érdekünk, hogy az ne tartalmazzon valótlan állítást, információt. Ha pedig kivetnivalót találunk benne, azt határozottan jelezzük a szakember felé. Észrevételünket köteles lesz feltüntetni a nyomtatványon.